Skip to content
Àmbit d'actuació:
Lleure educatiu, reforç escolar, acollida, atenció i suport a les famílies
Col.lectius destinataris:
Infants, adolescents i famílies en risc d’exclusió social
Persones ateses (anualment):
1400
Equip humà:
135 professionals contractats/des i 10 voluntari/àries
Missió/ideari:

Promocionar i atendre infants, adolescents i joves en situació d’exclusió social o en risc de patir-ne, des de diferents projectes o plataformes educatives, com l’educació en el lleure, la formació no reglada, la protecció de menors i el diagnòstic social.

Any d'inici de l'activitat:
2001