Skip to content
Àmbit d'actuació:
Serveis en les àrees d’infància, joventut, inclusió social, formació i ocupació, inserció sociolaboral, educació i comunitat, comunicació i participació.
Col.lectius destinataris:
Infants, joves, persones en situació de risc d’exclusió social
Persones ateses (anualment):
8.000
Equip humà:
68 professionals contractats/des i 150 voluntaris/àries
Missió/ideari:

Fundació Marianao és una institució/entitat/organització d’iniciativa social que des de l’any 1985 promou diversos projectes socioeducatius adreçats a la comunitat en general, tot incidint de manera especialitzada en els col·lectius més vulnerables. Amb la finalitat d’estimular el desenvolupament personal i comunitari i afavorir processos d’inclusió social. El seu àmbit d’intervenció preferent és la realitat local de Sant Boi de Llobregat i de la comarca del Baix Llobregat.

Any d'inici de l'activitat:
1985