Skip to content
Àmbit d'actuació:
Formació integral dels col•lectius més necessitats (especialment en els casos d’insuficiència econòmica familiar, falta de formació i/o risc d’exclusió), mitjançant projectes d’educació integral segons un sistema preventiu. Sóm presents a través d’escoles, tallers, projectes socials, centres de temps lliure, residències, entre d’altres.
Col.lectius destinataris:
Infants, joves, dones, famílies, immigrants i col•lectius en situació o risc d’exclusió social en general, amb una especial atenció a les dones.
Persones ateses (anualment):
1.302
Equip humà:
151 professionals contractats/des i 63 voluntaris/àries
Missió/ideari:

Fer una aportació original a l’acció educativa entre els col·lectius en situació o risc d’exclusió social mitjançant un mètode educatiu basat en el Sistema preventiu a través de diferents serveis i plataformes (escoles, centres de temps lliure, projectes socials,…).

Any d'inici de l'activitat:
1886