Skip to content
Àmbit d'actuació:
Acompanyament d’infants i joves, acompanyament de famílies,acollida i formació d’adults
Col.lectius destinataris:
Infants i joves, famílies, dones i persones immigrades del barri de la Salut Alta de Badalona i d’altres barris propers amb realitats similars
Persones ateses (anualment):
160
Equip humà:
10 professionals contractats/des i 50 voluntaris/àries
Missió/ideari:

Acollir els menors i llurs famílies en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, i acompanyar-los en els seus processos socioeducatius perquè, en un entorn plural, arribin a ser membres actius de canvi vers una societat més cohesionada i més justa.

Any d'inici de l'activitat:
2004