Skip to content
Àmbit d'actuació:
Programes d’ocupació: ACCEDER, Educació, Salut, Promoció de la Igualtat i dels Drets de la comunitat, Joventut, Programa d’acompanyament social amb població gitana procedent de l’Europa de l’Est, Cooperació internacional i Habitatge.
Col.lectius destinataris:
Comunitat gitana
Persones ateses (anualment):
438
Equip humà:
24 professionals contractats/des i 5 voluntaris/àries
Missió/ideari:

Promoció integral de la comunitat gitana des del respecte i el recolzament a la seva identitat cultural.

Any d'inici de l'activitat:
2001