Skip to content
Àmbit d'actuació:
Formació i recerca, intermediació en l’habitatge, treball i desenvolupament comunitaris, educació intercultural, pedagogia del conflicte, dinamització comunitària i investigació – acció participativa
Col.lectius destinataris:
Infants, joves, ciutadans immigrats
Persones ateses (anualment):
2.400
Equip humà:
36 professionals contractats/des i 4 voluntaris/àries
Missió/ideari:

Promocionar una millor qualitat de vida en els grups o minories amb dificultat en el seu desenvolupament personal, familiar i social.

Any d'inici de l'activitat:
1987