Skip to content
Àmbit d'actuació:
Programes d’acompanyament, formació i inclusió sociolaboral de persones joves.
Col.lectius destinataris:
Persones joves d’entre 16 i 29 anys amb diferents perfils: no escolaritzats, es troben fora del circuit laboral, amb situacions familiars i/o socials que requereixen d’un acompanyament o suport específic, o que tenen interès a participar d’algun en algun dels programes de l’entitat.
Persones ateses (anualment):
500
Equip humà:
12 professionals contractats i 17 persones voluntàries
Missió/ideari:

L’Àmbit de Joves treballa per afavorir el desenvolupament personal i la inclusió social i laboral de les persones joves, per tal de garantir la definició del propi projecte vital en igualtat d’oportunitats.

Any d'inici de l'activitat:
2010 Àmbit de Joves Fundesplai. 1996 Fundesplai