Skip to content
Àmbit d'actuació:
Serveis en les àrees d’inserció, orientació, joves i adults.
Col.lectius destinataris:
Joves, aturats de llarga durada, persones en risc d’exclusió social, persones amb trastorns mentals, exdrogodependents, exreclusos
Persones ateses (anualment):
356
Equip humà:
14 professionals contractats/des
Missió/ideari:

Orientar professionalment i donar suport a la recerca de feina per a adults i joves.

Any d'inici de l'activitat:
1997