Skip to content
Àmbit d'actuació:
Formació, prevenció i sensibilització sobre l’alimentació i el malbaratament alimentari
Col.lectius destinataris:
Població maternoinfantil, treballadores del sexe, persones amb drogodependències, gent gran i altres col·lectius en risc d’exclusió social
Persones ateses (anualment):
1.200
Equip humà:
5 professionals contractats/des i 4 voluntari/àries
Missió/ideari:

Contribuir a la disminució de les desigualtats en matèria nutricional en el món, des de la perspectiva de la cooperació, formació i la capacitació, promovent l’ús equilibrat dels recursos alimentaris i la solidaritat entre els pobles.

Any d'inici de l'activitat:
2005