Skip to content
Àmbit d'actuació:
Inserció laboral, serveis socioeducatius, formació, assessoria jurídica i immobiliària social.
Col.lectius destinataris:
Joves, dones, ciutadans immigrats, persones amb disminució, persones en situació de risc d’exclusió
Persones ateses (anualment):
1.000
Equip humà:
12 professionals contractats/des i 10 voluntaris/àries
Missió/ideari:

Som una entitat sens ànim de lucre del tercer sector i d’abast estatal, que treballa per a la inserció de persones amb dificultats socials, a partir dels nostres programes i serveis d’intervenció en els àmbits de formació, educació, ocupació, habitatge, assessorament jurídic, acollida i suport tècnic a altres organismes.

Any d'inici de l'activitat:
1983