Skip to content
Àmbit d'actuació:
Gestió de projectes d’infància i adolescència en risc d’exclusió social, gestió de projectes socials, gestió de serveis socioculturals, gestió de mediació i educació de carrer, dinamització comunitària.
Col.lectius destinataris:
Infants i adolescents, col·lectius en risc d’exclusió social
Persones ateses (anualment):
300
Equip humà:
27 professionals contractats/des i 15 voluntaris/àries
Missió/ideari:

Proporcionar protecció, educació i assistència social als menors d’edat en situació de risc d’exclusió social, vetllar per la defensa i el compliment dels seus drets, i donar resposta a les necessitats de la societat actual en aquests aspectes amb la més alta qualitat de servei, promovent alhora noves iniciatives.

Any d'inici de l'activitat:
2007