Skip to content
Àmbit d'actuació:
Inserció sociolaboral de dones, acció comunitària i interculturalitat, recerca i innovació, consultoria i formació.
Col.lectius destinataris:
Dones
Persones ateses (anualment):
2.176
Equip humà:
68 professionals contractats/des
Missió/ideari:

Facilitar la incorporació de les dones al mercat de treball, millorant les seves condicions laborals, especialment adreçant-nos a aquelles dones que, per motius socials, culturals o personals, es troben en situació de major vulnerabilitat. Fer accions comunitàries i de mediació intercultural. Elaborar recerques sobre la situació de les dones en risc d’exclusió social. Sensibilitzar i elaborar propostes polítiques i socials per modificar la subordinació i discriminació de les dones en el mercat econòmic i laboral.

Any d'inici de l'activitat:
1993