10.12.2018 | La comissió d’Inserció Sociolaboral ha iniciat la primera fase del projecte ‘Entre l’ocupació i el treball. Davant la manca d’ocupació, restituïm el valor social del treball’, que planteja la inserció laboral des de la perspectiva del dret a la inclusió en lloc de vincular-la necessàriament a l’ocupació remunerada.

La recerca identificarà i farà una selecció d’entre deu i tretze experiències d’inserció que restitueixin el lloc de la persona com a ciutadà i, en una segona fase, recollirà en un informe els aprenentatges que es desprenen d’aquestes iniciatives dutes a terme per entitats socials.

Recommended Posts