Barcelona, 19.01.2012 | El Govern ha autoritzat l’ICASS a avançar diners a compte de les subvencions 2012, mentre aquestes no es convoquen i resolen, a les entitats socials que presten serveis d’atenció a persones usuàries de recursos definits en cartera i que estan finançats per la modalitat de subvenció. La mesura es va aprovar el passat dia 10 i l’ICASS ha informat les entitats en els darrers dies d’aquesta possibilitat, destinada a grantir la continuïtat en el finançament d’aquests serveis. Segons  la comunicació, la Subdirecció general de Gestió de Recursos “ja està treballant per materialitzar aquest acord” i, en els propers dies, informarà dels documents i requeriments necessaris.

Recommended Posts