19.03.2024 | Comunicat conjunt

COMUNICAT DE LA TAULA DEL TERCER SECTOR SOCIAL, ECAS I LA PART SOCIAL DE LA TAULA DE PARTICIPACIÓ SOCIAL DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I LES ENTITATS SOCIALS SOBRE LES PROTESTES A LES PRESONS

En relació amb les mobilitzacions a les presons catalanes i el bloqueig que afecta prop de 4.000 persones privades de llibertat:

  • Expressem el nostre condol als familiars i amistats de la víctima i treballadora de la presó de Mas d’Enric.
  • Entenem que l’exercici públic del personal penitenciari és fonamental i que la dignitat dels i les treballadores és primordial, i esperem que les seves demandes puguin ser escoltades.
  • Tanmateix, sol·licitem que les reivindicacions laborals no repercuteixin en les persones privades de llibertat i instem a prendre mesures per minimitzar l’afectació dels drets de les persones privades de llibertat demanant que cessi la situació de bloqueig que està generant impactes en les famílies, les persones treballadores i les persones privades de llibertat.
  • Recordem que les persones privades de llibertat han de ser tractades amb el respecte i el valor que els són intrínseques com a éssers humans, d’acord amb el que estableix la legislació internacional i europea (les Regles Mínimes de les Nacions Unides per al Tractament dels Reclusos, més conegudes com a Regles Nelson Mandela, i les regles penitenciàries europees).
  • Instem les autoritats a assegurar-se que, com marca la legislació, les restriccions imposades a les persones privades de llibertat siguin les estrictament necessàries i que es tingui en compte el principi de proporcionalitat. Es considera una pràctica greu l’aïllament indefinit i perllongat (Regla 43-1 i 44 de les Regles Mínimes de les Nacions Unides per al Tractament dels Reclusos).
  • Defensem un model d’execució penal centrat en la reinserció social i laboral de les persones que han estat privades de llibertat i la implementació de mesures de compliment alternatives amb l’objectiu d’afavorir que aquestes persones, després d’haver estat a la presó, puguin tornar a la societat i la comunitat.
  • Les entitats socials i de voluntariat treballem a molts nivells, i des de fa molts anys, per trencar amb l’estigma social, i si bé els fets ocorreguts són molt greus, no és la realitat del gran volum de persones que fan un procés de reinserció social.

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és la institució que defensa els drets socials, lluita per erradicar la pobresa, l’exclusió i les desigualtats i treballa per enfortir el tercer sector social. Representa 35 federacions i grans organitzacions que, a la vegada, aglutinen 3.000 entitats socials que atenen, acompanyen i donen suport a 1.900.000 persones en situació o risc d’exclusió social a Catalunya en totes les etapes de la vida (infància, adolescència, joventut, adultesa i gent gran) i en tots els àmbits (pobresa i exclusió, habitatge, inserció sociolaboral, salut, educació, lleure, discapacitat, salut mental, malalties, addiccions, poble gitano i col·lectiu LGTBIQ+, entre altres).


ECAS és una federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social que treballen de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d’exclusió social. L’atenció directa que presten les organitzacions membres d’ECAS i la tasca de la pròpia federació per vertebrar el sector es fonamenten en la lluita per la igualtat d’oportunitats per a tota la població, així com en la voluntat de transformar la societat per fer-la més justa i equitativa. Actualment, la formen més de 125 entitats que atenen una elevada xifra de persones anualment gràcies a la tasca i la implicació tant de professionals contractats/des com de persones voluntàries. La CAPEP és la comissió àmbit penitenciari i execució penal d’ECAS que agrupa aquelles entitats federades que treballen en aquest àmbit.


La Taula de Participació Social del Departament de Justícia i les Entitats Socials es defineix en l’Ordre JUS/370/2009, de 23 de juliol, de regulació de les taules de participació social en l’àmbit de l’execució penal i penitenciari. La Taula de Participació Social actua com a òrgan consultiu i de relació entre el departament competent en matèria d’execució penal i les entitats col·laboradores i de voluntariat que treballen en els processos de reinserció social a Catalunya, amb la finalitat de coordinar la participació ciutadana, com a dret fonamental de la ciutadania. Qui sotasignat el comunicat és la part social de la Taula que està composada per entitats socials de voluntariat i col·laboradores.

Descarrega el comunicat

Recommended Posts