Un miler d’entitats socials catalanes han presentat avui al Ministeri de Treball i Immigració un document amb 10 aportacions i consideracions al Reglament de la Llei d’estrangeria. Aquestes aportacions s’han elaborat en el Grup de Treball d’Immigració de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, del qual ECAS  forma part, juntament amb Creu Roja, Càritas, Fedelatina i Sant Joan de Déu, entre d’altres. Les entitats de la Taula del Tercer Sector consideren que, per una qüestió de seguretat jurídica, el temps exigible i altres requisits per a la concessió d’una autorització de residència  per arrelament social no poden ser modificats per una ordre ministerial.

Les entitats, que avui han presentat el document al Ministeri de Treball i Immigració, també proposen revisar l’exigència de comptar amb un contracte de treball d’un any com a requisit per a l’obtenció de la residència per arrelament, ja que el requisit no s’ajusta a la realitat del mercat laboral actual. A més, consideren que és necessari atorgar automàticament un permís de residència i de treball als menors tutelats i ex tutelats que es troben en edat laboral, per tal que puguin realitzar un procés adequat d’inserció sociolaboral, i evitar així desigualtats de drets i oportunitats respecte als joves que viuen situacions diferents.

Paral.lelament a la presentació d’aquestes aportacions, la Taula del Tercer Sector també ha estat present, com a membre a la Taula de Ciutadania i Immigració liderada pel Departament de Benestar Social i Família, en una nova sessió de treball on s’han tractat les aportacions de diverses entitats catalanes adreçades a l’àmbit de la immigració a l’esborrany del Reglament de la Llei d’Estrangeria.

Recommended Posts