Skip to content
Àmbit d'actuació:
Inclusió educativa de grups vulnerables, impuls a condicions de vida saludables, innovació educativa (tecnologia i expressió artística), treball amb famílies i suport a la creació de xarxes.
Col.lectius destinataris:
Infància en risc d’exclusió i famílies en contextos vulnerables a les àrees de Barcelona, Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, L’Hospitalet de Llobregat i Tarragona.
Persones ateses (anualment):
2.828
Equip humà:
2 professionals i 30 voluntaris
Missió/ideari:

Promovem la solidaritat de les persones en un món global per impulsar que la infància, les seves famílies i poblacions que pateixen pobresa, exclusió i desigualtat, desenvolupin les seves capacitats per aconseguir les seves aspiracions de vida digna de manera sostenible.

Any d'inici de l'activitat:
1981