Skip to content

20.05.2020 | Nota de premsa de La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya

  • Reclama espais de treball específics per la participació del Tercer Sector Social i alerta de la importància d’adequar els plans de desescalada a les especificitats de cada àmbit, servei i col·lectiu
  • Demana instruccions clares de reobertura de centres i serveis socials per part de les autoritats competents.
  • Assegurar la cobertura dels sobre costos necessaris per assegurar entorns de treball segurs tant pels usuaris com pels professionals

Davant l’escenari de reobertura progressiva de centres i serveis socials d’atenció a les persones, la Confederació Empresarial del Tercer Sector de Catalunya ha presentat un pla de desescalada al Govern de la Generalitat de Catalunya (Presidència, Afers Socials i Famílies i Salut) i a les entitats municipalistes. El Pla compta amb dues parts: una primera de consideracions generals i una segona amb aquells aspectes que cal tenir en compte per cadascun dels àmbits, tipus de serveis i col·lectius atesos. En concret, es presenten propostes i mesures específiques per la reobertura progressiva de centres i serveis d’atenció precoç, d’atenció a la gent gran, d’atenció a la discapacitat física, a la paràlisi cerebral i pluridiscapacitat, a la discapacitat intel·lectual, a la salut mental i a la infància.

Existeix una àmplia diversitat de tipologies de serveis que cal analitzar en cada cas per preveure com i de quina manera s’ha d’anar fent la desescalada: centres de dia gent gran, serveis d’atenció diürna per a persones amb discapacitat, serveis prelaborals per a persones amb problemàtica de salut mental, escoles d’educació especial, centres de desenvolupament i atenció precoç, serveis de teràpia ocupacional, serveis de suport a l’autonomia a la pròpia llar, entre molts d’altres.

Amb caràcter general, La Confederació reclama:
Participació del Tercer Sector Social
S’insta a comptar amb l’expertesa i coneixement de les entitats del Tercer Sector Social a l’hora de
dissenyar i validar els plans des de les autoritats competents. Per fer-ho, cal que des de les
administracions responsables dels serveis s’articulin els espais d’interlocució i treball adequats
per dissenyar els plans de desconfinament de forma participada i col·laborativa amb el
sector, comptant amb la visió dels diferents àmbits d’activitat.

Instruccions clares de reobertura per part de l’autoritat competent
De la mateixa manera que va haver-hi decrets, ordres i instruccions específiques sobre la suspensió
de l’activitat i tancament de centres o serveis, es demana que l’autoritat competent clarifiqui
mitjançant instruccions clares el “quan” i “com” s’ha de fer la reobertura de l’activitat.

Ajuts específics per la cobertura dels sobrecostos
Cal assegurar la salut i seguretat d’usuaris i professionals i per tant, l’administració ha de
preveure la manera d’acompanyar i donar suport a les entitats socials en la cobertura dels sobre
costos que implicarà la reobertura progressiva de centres, serveis i activitats, així com el
compliment dels protocols sanitaris que es puguin establir: material de protecció, termòmetres,
serveis de desinfecció, adequació dels espais de treball, substitució de baixes laborals i contractació
de nou personal per reforçar equips d’atenció directa, etc.). Segons dades de La Confederació només
en el període comprès entre l’1 de març i el 31 de maig de 2020, les entitats socials del país han
suportat ja més de 85 milions d’euros de sobre costos derivats de la crisi del Coronavirus.

Podeu consultar el text complert del Pla de desescalada per la reobertura dels centres i serveis
socials d’atenció a les persones #Covid-19
en el següent enllaç. | Nota de premsa en PDF