• Fam oculta a Catalunya: un obstacle en la igualtat d’oportunitats (PDF) | A partir de la recopilació d’estudis i dades existents i de les aportacions d’experts dels àmbits social i sanitari, pretén augmentar el nivell de consciència sobre la ‘fam oculta’, un tipus de malnutrició. La recerca es complementa amb observacions i constatacions fetes per les entitats socials, combinant la informació estadística amb l’experiència directa. | Maig 2017
  • Informes sobre la Renda Mínima d’Inserció | Aportacions d’ECAS a la reforma del programa de RMI: propostes, reflexions i posicionaments emesos des del 2011, fruit del treball d’un grup específic format per entitats de la federació

 

  • Reinventar-se com a aposta de futur | Fruit del programa de reconversió d’entitats REINVENTA’T, el llibre neix amb la voluntat de promoure la reflexió a les entitats d’acció social sobre la necessitat o la conveniència de dur a terme un procés de reconversió i alhora, proporcionar eines i pautes per iniciar-lo.

 

  • Directori d’entitats amb activitat internacional (2017) | Publicació de la Comissió d’Internacional i innovació  social que recull l’activitat que realitzen una vintena d’entitats membres d’ECAS a nivell internacional per tal de donar visibilitat i facilitar la generació de sinergies i oportunitats de col·laboració.
  • Directori d’entitats socials amb serveis a famílies ( 2017) | Publicació de la Comissió de Famílies en col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya que recull els serveis específics dirigits a prestar suport a famílies en risc d’exclusió social.
  • Guia d’entitats socials a Girona (2016) | Publicació de la Comissió Territorial de Girona que recull recursos i serveis oferts per 21 entitats que treballen en àmbits diversos: atenció a la infància, cooperació internacional, ocupabilitat, interculturalitat, acompanyament de persones amb discapacitat, l’educació, etc.
  • Guia d’entitats socials per als mitjans de comunicació (2012) | Publicació editada per l’Agència de Comunicació Social amb l’objectiu de facilitar als periodistes la recerca de fonts i la consulta d’informació sobre els àmbits i col·lectius amb què treballen les organitzacions del tercer sector social.
  • Guia bàsica d’aliances locals en el sector social (2012) | Guia que analitza i exposa els beneficis de la cooperació entre les administracions locals i les entitats socials, els processos i la metodologia de construcció d’aliances i els factors d’èxit i fracàs, amb l’objectiu de contribuir a teixir lligams més sòlids entre els diferents agents esmentats.

 

 

  • Proposta metodològica d’inserció laboral per a joves | Producte final d’un ampli projecte endegat per per ECAS l’any 2009 amb el suport del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu. La publicació neix amb la finalitat de generar una proposta metodològica que serveixi com a marc de referència en la tasca d’orientar joves per a totes les entitats membres.
  • Quaderns Treball i Ciutadania | Publicacions fruit del Congrés Treball i Ciutadania, celebrat al juliol de 2009, que recullen les diferents qüestions tractades per mantenir obert el debat