07.09.2015 | Nota de premsa de difusió del document de reflexions i propostes d’ECAS de cara a les eleccions del 27S | en PDF

  • Reclama igualtat d’oportunitats, equitat i justícia social com a “primer i inexcusable objectiu” del nou Govern de la Generalitat
  • Planteja propostes en els àmbits de pobresa, famílies i infància, ocupació, migracions i política penitenciària, entre altres

La federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) ha fet arribar avui als partits i les coalicions que concorren a les properes eleccions al Parlament de Catalunya una sèrie de Reflexions i propostes en l’àmbit de les polítiques socials que defensa, “per sobre de qualsevol opció política la construcció d’un país diferent on regnin l’equitat i la justícia social”. El document estableix com a “primer i inexcusable objectiu del govern” que resulti dels comicis la construcció d’una societat “amb més benestar per a totes les persones i on la igualtat d’oportunitats sigui una realitat”.

Davant les veus que alerten sobre la insostenibilitat de l’Estat del Benestar i posen en perill el contracte social mantingut fins avui, ECAS reclama la sobirania dels poders polítics en front de l’economia financera dominant i reivindica la seva responsabilitat de ser garants dels drets de les persones i de la funció redistributiva del govern. Per complir amb aquesta obligació, cal “un canvi en les polítiques socials” que superi l’enfocament pal·liatiu i les accions assistencials i parcials, i busqui “respostes que ataquin les causes de les desigualtats” a través de polítiques predistributives i redistributives.

Les entitats socials demanen “prioritzar la inversió en els serveis públics, la protecció social i la promoció de l’ocupació digna com principis bàsics per a prevenir situacions de vulnerabilitat i risc d’exclusió”, i “transformar les estructures i les dinàmiques socioeconòmiques que avui generen pobresa i desigualtats, començant per una educació pública i de qualitat”. ECAS assenyala la garantia d’uns ingressos mínims per a una vida digna com l’element fonamental d’aquesta lluita i apunta a la Renda Garantida de Ciutadania com a eina per al canvi radical que requereixen les polítiques socials en clau d’apoderament individual i autonomia personal.

Les propostes d’ECAS inclouen el desplegament i l’ampliació del Pla de Suport a la Família –infradotat i amb un pressupost reduït un 66% entre 2012 i 2015—; “polítiques d’ocupació que, mes enllà de generar llocs de treball” i facilitar la inserció dels col·lectius vulnerables, “contribueixin a combatre la precarització” del mercat laboral;un pla interdepartamental en l’àmbit penitenciari i de l’execució penal que aposti clarament per la reinserció i l’acompanyament;  dotar de més recursos les polítiques migratòries per afavorir la integració i donar resposta a la crisi humanitària dels refugiats; finançar els serveis especialitzats de llars residència i pisos de suport per a persones amb VIH/sida en risc d’exclusió mitjançant concerts de contractació pública; i incorporar l’equitat de gènere com a pilar fonamental de les polítiques públiques.

El document apel·la  a “la coresponsabilitat de tots els actors i de la societat civil en el seu conjunt”, insta els poders públics a “promoure una ciutadania activa que disposi de mecanismes de participació i presa de decisions col·lectives”, i recorda que “limitar-se a pal·liar els efectes de les xacres que arrosseguem perpetua un sistema injust que ataca els fonaments de la cohesió social”.

Document de Reflexions i propostes en l’àmbit de les polítiques socials (PDF) | Nota de premsa en PDF

Recommended Posts