Coincidint amb el 1r Congrés de Pobresa Energètica a Catalunya, al novembre de 2016 ECAS publica un informe (PDF) en què es recull la cronologia de la problemàtica, les xifres disponibles a Catalunya, les mesures adoptades per combatre-la i una sèrie de propostes i reptes de futur per prevenir-la i eradicar-la. Elaborat per Xavier Vallvé, del Gabinet d’Estudis Socials (GES), el document subratlla que “la pobresa energètica no és més que una de les múltiples manifestacions de pobresa” i, per tant, la proposta fonamental per fer hi front passa per garantir els ingressos mínims per cobrir les necessitats bàsiques a tota la població. A més, conclou que “ens trobem davant d’un cercle viciós i crònic, ja que viure en un habitatge amb deficiències a causa d’una situació de precarietat econòmica accentua encara més aquestes deficiències”, la qual cosa “fa preveure un increment progressiu del nombre de famílies afectades i de la gravetat dels efectes”.

Informe en PDF: Pobresa i privació de subministraments bàsics. ‘Pobresa energètica’ a Catalunya, una qüestió d’ingressos