Guia bàsica aliances 2020

ALIANCES LOCALS PER A MUNICIPIS INCLUSIUS. EDICIÓ 2020

Aliances locals per a municipis inclusius és la tercera actualització de la Guia bàsica d’aliances locals en el sector social que vam publicar per primer cop el 2012. Analitza i exposa els beneficis de la cooperació entre administracions locals, entitats socials, empreses i universitats, els processos i la metodologia de construcció d’aliances i els factors d’èxit i fracàs, amb l’objectiu de contribuir a teixir lligams més sòlids entre els diferents agents esmentats.

GUIA D’ENTITATS D’ACCIÓ SOCIAL A GIRONA. EDICIÓ 2020

La Guia d’entitats d’acció social a Girona. Edició 2020 és una actualització de la publicació que Comissió Territorial d’ECAS a Girona va fer el 2016. Recull recursos i serveis oferts per les entitats d’ECAS que treballen al territori en àmbits diversos: atenció a la infància, cooperació internacional, ocupabilitat, interculturalitat, acompanyament de persones amb discapacitat, l’educació, etc. La publicació posa a l’abast de l’administració local informació útil per identificar els programes que desenvolupen les entitats, de manera que es puguin establir col·laboracions entre el sector públic i el tercer sector, en la creació i gestió de serveis i en l’impuls de nous projectes.

DIRECTORI D’ENTITATS AMB ACTIVITAT INTERNACIONAL

El Directori d’entitats socials amb activitat internacional és una publicació de la Comissió i la Vocalia d’internacionalització de l’acció social. Recull l’activitat que realitzen una vintena d’entitats membres d’ECAS a nivell internacional per tal de donar visibilitat i facilitar la generació de sinergies i oportunitats de col·laboració que potenciïn l’abast i la repercussió de les activitats de les entitats a nivell internacional.

DIRECTORI D’ENTITATS SOCIALS AMB SERVEIS A FAMÍLIES

El Directori d’entitats socials amb serveis a famílies és una publicació de la Comissió de Famílies d’ECAS en col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Recull els serveis específics dirigits a prestar suport a famílies en risc d’exclusió social. El conformen una trentena d’entitats membres de la federació i posa a l’abast de tothom informació útil per tal de poder emprendre actuacions de suport dirigides a pal·liar la desigualtat.

GUIA D’ENTITATS SOCIALS A GIRONA

La Guia d’entitats d’acció social a Girona és una publicació de la Comissió Territorial d’ECAS a Girona que recull recursos i serveis oferts per 21 entitats que treballen en àmbits diversos: atenció a la infància, cooperació internacional, ocupabilitat, interculturalitat, acompanyament de persones amb discapacitat, l’educació, etc. La publicació posa a l’abast de l’administració local informació útil per identificar els programes que desenvolupen les entitats, de manera que es puguin establir col·laboracions entre el sector públic i el tercer sector, en la creació i gestió de serveis i en l’impuls de nous projectes.

GUIA D’ENTITATS SOCIALS PER ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

La Guia d’entitats socials per als mitjans de comunicació és una publicació editada per l’Agència de Comunicació Social amb l’objectiu de facilitar als periodistes la recerca de fonts i la consulta d’informació sobre els àmbits i col·lectius amb què treballen les organitzacions del tercer sector social. La Guia està centrada en les entitats d’acció social i d’atenció a persones membres d’ECAS, per bé que inclou un apartat d’’Altres organitzacions del tercer sector social’ amb detalls de diverses entitats de primer, segon i tercer nivell.

Per a més informació podeu contactar amb comunicacio@acciosocial.org | T. 93 268 3442.

GUIA BÀSICA D’ALIANCES LOCALS EN EL SECTOR SOCIAL

La Guia bàsica d’aliances locals en el sector social analitza i exposa els beneficis de la cooperació entre les administracions locals i les entitats socials, els processos i la metodologia de construcció d’aliances i els factors d’èxit i fracàs, amb l’objectiu de contribuir a teixir lligams més sòlids entre els diferents agents esmentats.

GUIA DE RECURSOS D’ACCIÓ SOCIAL PER A AJUNTAMENTS

Guia de recursos d’acció social a Catalunya per a l’atenció de les persones elaborada per ECAS en col·laboració amb la Diputació de Barcelona. Recull tots aquells serveis que les entitats membres de la federació poden oferir en l’àmbit d’atenció a persones als ens municipals i permet identificar espais de col·laboració i intercanvi d’experiències i coneixement per a fer un treball en comú en la planificació i la gestió dels serveis socials municipals.

DIRECTORI D’ENTITATS D’INSERCIÓ LABORAL

Aquesta guia, editada en el marc de la jornada de treball per al foment de l’empresa inclusiva FEM EQUIP!, té per objecte facilitar la localització d’entitats d’acció social que presten serveis orientats a la inserció laboral de persones amb especial dificultat per trobar feina. Va destinada a responsables de recursos humans d’empreses ordinàries –és a dir, no específicament d’inserció– amb voluntat de contribuir a l’ocupació de col·lectius en situació o risc de vulnerabilitat social, i detalla les dades de contacte d’una cinquantena d’entitats que realitzen projectes de formació, suport, acompanyament i intermediació amb l’empresa per facilitar el procés d’inserció laboral dins l’àmbit d’atenció a persones.