Captura-cartell_SUMEMEl projecte per crear el Marc conceptual de Governança d’ECAS s’ha portat a terme entre 2018 i 2019 i s’ha conclòs amb l’elaboració d’un informe. L’objectiu ha estat analitzar la percepció que es té de l’activitat i la governança de la federació i conèixer les expectatives de les entitats en entrar a formar-ne part, el seu grau de participació  i els seus objectius de futur pel que fa a l’activitat d’ECAS. El procés s’ha realitzat amb l’acompanyament de la consultoria Col·lectiu Indrets.

mosaic_governanca_ecasLa primera fase del projecte s’inicia amb una ronda de reunions del Col·lectiu Indrets –acompanyats de representants del Grup de Treball de Governança– amb les entitats membres, on es duen a terme entrevistes en profunditat. La fase pilot de les entrevistes es realitza amb organitzacions que formen part de la Junta Directiva i, posteriorment, es visita la resta d’entitats d’ECAS.

En la segona fase del projecte s’analitza tota la informació recollida i s’elabora l’informe de diagnosi i propostes de millora que es comparteix amb totes les entitats membres d’ECAS.

Passos del projecte (PDF)