L’informe (PDF)  –fruit de la col·laboració entre ECAS i el professor de la Universitat Politècnica de Catalunya Sergi Bermejo, especialista en anàlisi intel·ligent de dades– pretén augmentar el nivell de consciència sobre la fam oculta a partir de la recopilació d’estudis i dades existents, així com de les aportacions d’experts dels àmbits social i sanitari. La recerca es complementa amb observacions i constatacions fetes per les entitats socials a través de la praxi del treball amb els col·lectius més vulnerables, en risc de patir la problemàtica, combinant així la informació estadística amb l’experiència directa.

A Catalunya la fam oculta és un fenomen força desconegut, però pot constituir un obstacle per al creixement dels infants i el benestar de les persones de qualsevol edat, que afecta especialment als col·lectius atesos per les entitats socials a causa de la seva situació de vulnerabilitat i manca de recursos. Sovint les persones que pateixen aquest tipus de malnutrició per manca de micronutrients no arriben a ser plenament conscients de la seva malnutrició crònica pel fet que en les seves fases incipients no dóna símptomes clínics. En ser més difícil de detectar, sovint resta ignorat.

Els riscos que pot comportar des del punt de vista de la salut, el rendiment escolar i la igualtat d’oportunitats fan que considerem necessària la seva divulgació per generar consciència entre la població general i, concretament, entre els professionals que poden detectar-la i tractar-la. Des de la visió preventiva de l’acció social i la defensa dels drets socials com a condició per al ple desenvolupament de les persones, l’informe reivindica el dret a l’alimentació que reconeixen la Declaració Universal dels Drets Humans (1948) i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (1966) entès no com el dret a ésser alimentat, sinó a poder alimentar-se un mateix, de manera autònoma i digna.

Informe ‘Fam oculta a Catalunya, un obstacle en la igualtat d’oportunitats’ en PDF

Presentació de l’informe

L’informe s’ha fet públic en el marc d’una taula rodona amb Lluis Serra Majem, doctor en medicina i nutrició, catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública a la ULPGC i president de Nutrició sense Fronteres; Teresa Crespo, presidenta d’ECAS; Mercè Darnell, adjunta d’Acció Social de Càritas Diocesana Barcelona; i Xavi Loza, director de Fundació La Vinya d’acció social. Ha introduït i moderat el debat la periodista de TV3 Mònica Bertran.