Les Vocalies són aquells grups de treball sorgits dels vocals de la Junta Directiva que es defineixen segons els temes estratègics a seguir. El grup està obert a la participació d’aquelles altres entitats que no formen part de la Junta Directiva. La seva funció és, doncs, la de liderar els temes estratègics per a l’entitat.

Alguns dels eixos tenen caràcter permanent i d’altres responen a necessitats a més curt termini, per la qual cosa les vocalies no són fixes, sinó de naturalesa dinàmica i canviant. L’objectiu és dinamitzar l’actuació de la Junta en termes operatius i cobrir tots els àmbits en què les entitats associades requereixen d’una intervenció conjunta, liderada per la federació. Cada vocalia compta amb un vocal expert en el tema del qual s’ocupa i, en alguns casos, també amb algun altre membre de la Junta.

A més de les vocalies que podeu consultar a continuació, exerceixen també com a vocals a la Junta:

 • Amparo Porcel (Intress), com a vocal de Codi Ètic
 • Carme Méndez (Secretariat Gitano) i Raul Martínez (Cepaim), com a vocals de la comissió d’àmbit d’Interculturalitat
 • Esther Sancho (Femarec), com a vocal de la comissió d’àmbit d’Inserció Sociolaboral
 • Francesc X. Rodríguez (VINCLE), com a vocal de les comissions Territorials
 • Natàlia Valenzuela (IReS), com a vocal de la comissió d’àmbit de Famílies

La Vocalia d’Incidència, amb Rosa Balaguer (Casal dels Infants) com a vocal, actualment té els següents objectius:

 • Desenvolupament del Pla d’Incidència 2021-2025
 • Organitzar l’àrea d’incidència pública d’ECAS
 • Treballar transversalment amb tots els espais de treball interns d’ECAS els seus posicionaments públics

La Vocalia d’Internacionalització i Innovació Social, amb Marta Cid (Plataforma Educativa) actualment té els següents objectius:

 • Impuls per la participació d’ECAS en el Pla de recuperació per a Europa (Fons Next Generation)
 • Definició de la presència d’ECAS a ESAN
 • Participació a la FOCIR
 • Participació a la Social Platform
 • Participació al Grup de Treball Internacional de la Taula del Tercer Sector
 • Participació a m4Social de la Taula del Tercer Sector

La Vocalia de Pobresa, amb Ferran Busquets (Arrels Fundació) com a vocal, actualment té els següents objectius:

 • Elaboració dels informes INSOCAT
 • Participació en el Projecte Lliures
 • Fer seguiment de la implementació de les polítiques de garantia de rendes (Ingrés Mínim Vital, Renda Garantida de Ciutadania…)
 • Coordinació del Grup d’Inclusió i Pobresa de la Taula del Tercer Sector (participació en el Grup de Treball de la Renda Garantida del govern)
 • Promoure la implementació d’una Renda Bàsica Universal
 • Participació en Xarxes Internacionals, en coordinació amb la Vocalia d’Internacionalització i Innovació Social
 • Participació en la Plataforma Pobresa Zero – Justícia Global

La Vocalia de Governança actualment té els següents objectius:

 • Accionar el conjunt d’iniciatives de l’eix de governança definides en el Pla de Mandat 2020-2023 d’ECAS
 • Desplegar i posar en marxa el que es proposa en el document de representativitat
 • Definir el mecanisme de coordinació interna entre comissions i grups de treball per garantir l’alineament, la visió i la generació de continguts entre ells i facilitar així la tasca de representació
 • Desplegament i posada en marxa del Codi Ètic a través del Grup de Treball de Codi Ètic