Les Vocalies són aquells grups de treball sorgits dels vocals de la Junta Directiva que es defineixen segons els temes estratègics a seguir. El grup està obert a la participació d’aquelles altres entitats que no formen part de la Junta Directiva. La seva funció és, doncs, la de liderar els temes estratègics per a l’entitat.

Alguns dels eixos tenen caràcter permanent i d’altres responen a necessitats a més curt termini, per la qual cosa les vocalies no són fixes, sinó de naturalesa dinàmica i canviant. L’objectiu és dinamitzar l’actuació de la Junta en termes operatius i cobrir tots els àmbits en què les entitats associades requereixen d’una intervenció conjunta, liderada per la federació. Cada vocalia compta amb un vocal expert en el tema del qual s’ocupa i, en alguns casos, també amb algun altre membre de la Junta.

A més de les vocalies que podeu consultar a continuació, exerceixen també com a vocals a la Junta:

  • Amparo Porcel (Intress), com a vocal de Codi Ètic
  • Carme Méndez (Secretariat Gitano) i Raul Martínez (Cepaim), com a vocals de la comissió d’àmbit d’Interculturalitat
  • Esther Sancho (Femarec), com a vocal de la comissió d’àmbit d’Inserció Sociolaboral
  • Francesc X. Rodríguez (VINCLE), com a vocal de les comissions Territorials
  • Natàlia Valenzuela (IReS), com a vocal de la comissió d’àmbit de Famílies