19.06.204 | Article del Grup de Serveis Socials Bàsics del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya publicat al portal Social.cat:

Aquests dies es celebra la Setmana de la Dignitat i els treballadors socials creiem que és una bona ocasió per posar de nou damunt la taula la necessitat de disposar d’una Renda Garantida de Ciutadania (RGC) que asseguri que totes les persones i famílies que no disposen de cap ingrés puguin cobrir les seves necessitats bàsiques.

Així ho preveu l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que a l’article 24.3 diu: “les persones o famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna, d’acord amb les condicions que legalment s’estableixen”.

La Comissió promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per una RGC va presentar al desembre de 2013 més de 120.000 signatures de suport al Parlament i el passat 26 de març la Cambra va donar llum verda a la tramitació de la iniciativa. Malgrat ser un procés llarg i lent, és un bon inici per consolidar un dels pilars bàsics de l’Estat del benestar.

Com a professionals especialitzats en treballar amb col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió social, els treballadors i les treballadores socials considerem que és bàsic aconseguir aquesta fita. La nostra tasca incideix a nivell individual, familiar i grupal, utilitzant una metodologia pròpia que es nodreix de la sociologia, la psicologia i altres ciències socials. El treball social consisteix a desenvolupar un pla de treball (itinerari personal i familiar) pactat amb la pròpia persona per aconseguir la seva inserció social i/o laboral en la mesura que sigui possible.

Avui en dia, la crisi ens ha portat a treballar amb persones que no responen als perfil clàssics de risc d’exclusió social, sinó que per motius laborals i econòmics es troben amb greus dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques. Això comporta que els treballadors socials dels serveis socials bàsics acabem fent de gestors de recursos i dispensadors d’ajuts, en detriment de poder fer un treball més personalitzat i de qualitat amb les persones més vulnerables. Des de fa uns anys hi ha hagut un augment considerable de persones que el que necessiten són, bàsicament, ajuts econòmics.

Creiem fermament que disposar d’una Renda Garantida ens permetrà retornar al’essència del treball socialAssegurar que les persones amb recursos i habilitats personals i certa xarxa de suport tinguin cobertes les necessitats bàsiques permetrà als treballadors socials desenvolupar i portar a terme una tasca de més qualitat i amb major possibilitat d’èxit per a les persones en situació d’especial vulnerabilitat i risc d’exclusió social.

‘Per una Catalunya sense atur, pobresa i desigualtat’, animem a tothom a participar en la Setmana de la Dignitat!

Recommended Posts