Skip to content
info ASSEMBLEA

2011 / febrer

Logo
  1. Celebració de la primera Assemblea General d’ECAS 2011
  2. Benvinguda de quatre nous socis, ja sumem 81 entitats
  3. ECAS presenta un pla de finançament 2011 conservador

  4. Presentació del 3Creix.cat i del projecte Alia’t
  5. Junta Directiva més resolutiva i participativa per al 2011
  6. Fulls de ruta de les comissions a dos anys vista

  7. Primera reflexió sobre el Pla Estratègic 2012-2015

  8. Participació amb retorn als espais del sector

  9. Tancament 2010: informe de gestió i exercici financer

1. Celebració de la primera Assemblea General d’ECAS 2011

El passat divendres 18 de febrer va tenir lloc la primera Assemblea General Ordinària d’ECAS del 2011, que va reunir una cinquantena de representants de les entitats sòcies, la Junta Directiva i l’equip tècnic. A continuació es detallen els punts més rellevants de la trobada, que va presentar la presidenta, Teresa Crespo, encoratjant les entitats a exposar les seves necessitats i comptar amb la federació per donar-hi resposta.


2. Benvinguda de quatre nous socis, ja sumem 81 entitats

ECAS compta amb quatre noves entitats sòcies i un total de 81 després de la presentació i ratificació durant l’Assemblea de La Formiga, El Llindar, Anem per Feina i Astrid 21. Els seus representants van exposar breument la tasca de cada organització. En nom de l’Associació Sociocultural La Formiga, Anna Solà (a la foto), va mencionar els programes de formació, orientació laboral, mediació, inserció i intervenció sociocomunitària que l’entitat realitza a Barcelona. Begonya Gasch, de la Fundació El Llindar, va destacar l’àmbit de la inserció laboral de joves i adolescents en situació de fracàs escolar i la recent obertura d’una escola de formació de perruqueria amb el suport de l’empresa Cebado. El representant de la Coordinadora per la Inserció Sòciolaboral ‘Anem per Feina’ va parlar de la tasca de l’entitat a Barcelona i Tarragona, i Sandra Fernández, de la Fundació Síndrome de Down de Girona i comarques Àstrid 21, va presentar el treball que realitzen des de fa més de vint anys amb persones amb discapacitat intel·lectual.


3. ECAS presenta un pla de finançament 2011 conservador

“Conservadora” va ser el qualificatiu amb què el gerent d’ECAS, Jordi Gusi, va definir la planificació econòmica de la federació de cara al 2011. L’actual context de crisi econòmica i les retallades púlbiques imposen un finançament contingut que garanteixi l’estructura organitzativa a través de les subvencions bianuals (2010-2011) de l’Ajuntament de Barcelona, el Departament de Governació i l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). La possibilitat de realitzar projectes més enllà dels previstos està supeditada a les converses amb el Departament d’Empresa i Ocupació i l’ICASS per  renovar els convenis del 2010. La federació ha optat per congelar, per segon any consecutiu, les quotes d’afiliació i no accedirà a finançament que pugui entrar en col·lisió amb el previst per les entitats membres. Actualment la federació no té necessitat d’accedir als mercats financers, però no es descarta haver-ho de fer en el futur. Des de la Junta Directiva s’està treballant per una futura organització de la comptabilitat d’ECAS a partir de centres de cost, que –tal i com va exposar el tresorer Domènec Domènech- permetrà presentar una rendició de comptes més detallada i entenedora a les entitats sòcies, amb els números relatius a cadascun dels projectes. El pressupost va ser aprovat per unanimitat i sense objeccions.4. Presentació del 3Creix.cat i del projecte Alia’t

Tal com van exposar Jordi Gusi i Llorenç González -responsable de la Vocalia de Capacitació-, les dues línies de treball que lidera ECAS del  programa 3Creix.cat són la capacitació de comandaments intermitjos i el servei d’assessorament en aliances. La primera s’ha canalitzat a través de les sessions d’innovACCIÓ i del seminari Comprendre les desigualtats socials, que ECAS preveu reeditar el 2011. El projecte Alia’t pretén incrementar la capacitat de transformació i intervenció de les entitats del sector i estarà dinamitzat pels consultors externs Frederic Cusí i Marc Botella, que es marquen la fita d’impulsar la creació d’entre 8 i 10 aliances durant aquest any. Coneixedors de la realitat de les entitats del sector, Cusí i Botella van destacar el valor afegit de les aliances en l’optimització dels recursos econòmics i humans de les organitzacions, i van defensar la necessitat d’augmentar la resistència del sector a partir de les aliances. Mitjançant una dinàmica participativa, la majoria de les entitats es van mostrar favorables a construir aliances a curt termini i van identificar els canvis d’estructura i organització com un dels obstacles principals. El proper 18 de març tindrà lloc a ECAS la primera sessió d’Alia’t: un Taller de cocreació sobre aliances en què s’exploraran els processos i la metodologia de treball.


5. Junta Directiva més resolutiva i participativa per al 2011

El Pla de Gestió 2011 elaborat per la Junta Directiva aposta per reforçar l’operativitat i la capacitat de presa de decisió d’aquest òrgan, recuperant la històrica Comissió Permanent formada pels quatre càrrecs directius (presidenta, vicepresident, secretària i tresorer), que es reunirà mensualment. La presidenta, Teresa Crespo, es va mostrar convençuda que la recuperació d’aquest òrgan enfortirà la federació i la farà més resolutiva a l’hora de prendre decisions consensuades, sense renunciar a l’àmplia participació que permet l’actual organització a través de deu vocalies. Teresa Crespo també va comentar les reestructuracions dels darrers mesos en els càrrecs de secretaria i tresoreria de la Junta Directiva, ocupats actualment per Sònia Fuertes i Domènec Domènech, respectivament. Els representants de les deu vocalies d’ECAS (capacitació, aliances, comunicació social, I+D, territorialitat, reflexió estratègica de l’acció, gènere i millora organitzativa) van exposar els eixos centrals de la seva actuació per al 2011.


6. Fulls de ruta de les comissions a dos anys vista

L’eficiència i la capacitat de resposta del conjunt de la federació també es veurà reforçada amb la implementació dels fulls de ruta 2011-2013, elaborats durant el darrer any amb la col·laboració d’un consultor extern. En aquests documents s’identifiquen les àrees estratègiques a llarg termini per les sis comissions d’àmbit –Inserció Sociolaboral, Immigració, Gènere, Penitenciari, Famílies i VIH/SIDA– i es defineix un pla operatiu a dos anys vista. Els fulls de ruta han de facilitar la recerca de finançament per a les accions de les comissions, així com contribuir a guanyar en incidència política i a professionalitzar la tasca de coordinació dels diferents àmbits, tal i com s’ha fet durant el 2010 amb la Comissió d’Inserció Sociolaboral.


7. Primera reflexió sobre el Pla Estratègic 2012-2015

Amb la vista posada al futur Pla Estratègic 2012-2015, la segona part de l’Assemblea es va centrar en reflexionar sobre les potencialitats, els dèficits i la capacitat de resposta d’ECAS a les necessitats de les entitats. Per debatre al voltant d’aquestes qüestions es va treballar en grups i, en la posada en comú, es va valorar molt positivament la branca d’incidència política d’ECAS, malgrat constatar que s’ha de continuar treballant per consensuar una posició ideològica que permeti donar respostes des de cadascun dels àmbits de la federació. Les entitats van manifestar certa inquietud respecte a la definició dels espais de representativitat de primer i segon nivell –en quins participa ECAS en representació de les entitats, i en quins és a la inversa-, i van demanar potenciar els espais territorials i la descentralització de la federació. També es va suggerir avaluar l’impacte de la presència pública d’ECAS a cadascun dels espais on som presents, i es va formular la necessitat que els òrgans de la federació tinguin un major coneixement de les necessitats i expectatives reals de les entitats sòcies.


8. Participació amb retorn als espais del sector

La presidenta d’ECAS va destacar la major presència dins del tercer sector a través d’una vintena espais de participació, si bé va posar èmfasi en la necessitat de millorar el retorn que es fa a les entitats i a la Junta Directiva d’aquesta presència, i va apostar perquè la representació de la federació sigui més plural (actualment recau principalment en les figures de la presidenta i el gerent). Teresa Crespo també va fer una crida a registrar una bona assistència al III Congrés del Tercer Sector Social, que tindrà lloc els dies 24 i 25 de març, organitzat per la Taula d’entitats del Tercer Sector Social. Aquest any ECAS es proposa aportar-hi 120 persones de 55 entitats diferents, i hi intervindrà a través de sis ponències i experiències.


9. Tancament 2010: informe de gestió i exercici financer

L’òrgan sobirà d’ECAS va ratificar sense objeccions l’informe de gestió i el tancament econòmic del 2010, presentats en Assemblea pel gerent; els documents s’havien fet arribar prèviament als socis per tal d’agilitzar el procés. Jordi Gusi va valorar positivament la comptabilitat del 2010 i va mencionar els grans projectes en què ECAS s’ha centrat enguany, com la campanya de les eleccions al Parlament de Catalunya, els actes commemoratius del 2010 Any europeu de lluita contra la pobresa i l’exclusió social, la conceptualització d’acció social, la formació en innovació i la Proposta metodològica d’inserció laboral per a joves. També va destacar el salt qualitatiu en la presència de la federació als mitjans a través del desplegament de l’Agència de Comunicació Social.


Agència de Comunicació Social

comunicacio@acciosocial.org

T. 93 268 3442 | M. 657 515 361

Logo
entitats catalanes d’acció social

Via Laietana, 54 1er | 08003 Barcelona

T. 93 268 2222 | F. 93 310 0483

ecas@acciosocial.org | www.acciosocial.org

Avis legal: Aquest missatge pot contenir informació privilegiada i/o confidencial. Si no sou el destinatari del mateix o la persona encarregada de la seva distribució, NO US ESTÀ PERMÈS copiar, fer entrega, ni difondre’n el seu contingut; així mateix, us preguem que aviseu al propietari i elimineu aquest correu electrònic.