Skip to content
info ASSEMBLEA
2012 | febrer
Logo
  1. Alta participació a la primera Assemblea del 2012
  2. Benvinguda de cinc noves entitats sòcies
  3. Optimització dels recursos
  4. Pla operatiu 2012
  5. Iniciem un procés de reflexió estratègica
  6. Tancament 2011: informe de gestió i exercici financer
  7. Marató de TV3 contra la pobresa

Alta participació a la primera Assemblea del 2012

La primera Assemblea General Ordinària d’ECAS del 2012, celebrada el passat divendres 10 de febrer, va reunir 54 representants de 48 entitats membres, a més de la Junta Directiva i l’equip tècnic de la federació. Una alta participació –la major registrada en aquest tipus de trobades– que reflecteix el moment de forta implicació de les entitats en el projecte d’ECAS.


 

Benvinguda de cinc noves entitats sòcies

L’òrgan sobirà d’ECAS va ratificar per unanimitat l’adhesió a ECAS de cinc noves entitats sòcies: Fundació La Salut Alta, Associació Recursos Educatius per a la Infància en Risc (REIR), Associació per la recerca i l’acció social Vincle, Fundació La Vinya d’Acció Social i Fundació Gresol-Projecte Home. Actualment, ECAS suma 85 entitats membres. Durant el 2011 han causat baixa les Filles de la Caritat (Obra Social Sant Lluïsa de Marillac, Àgora i Llar de Pau), l’Associació Lluc Quatre i l’Associació Amisi.


Optimització dels recursos

El pressupost 2012 d’ECAS –presentat pel tresorer, Domènec Domènech, i aprovat per l’Assemblea— permetrà donar continuïtat a l’estructura i a la major part de les línies de treball de la federació, malgrat que es preveu una reducció del 34,8% dels ingressos respecte a 2011. La disminució ha obligat a suprimir les secretaries tècniques territorials de Tarragona i Girona, i durant el 2012 es reduiran les contractacions externes. Per tercer any consecutiu es mantenen congelades les quotes de les entitats sòcies i es preveu renovar els convenis amb la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya (Departaments de Benestar Social i Família, i Empresa i Ocupació), així com el patrocini per part de l’Obra Social “la Caixa”. Per altra banda, es comptarà amb ingressos propis derivats d’algunes activitats de l’Agència de Comunicació Social (serveis externs i formació).


 

Pla operatiu 2012

En relació a la difícil situació econòmica que pateixen les entitats i a la consegüent preocupació de la Junta Directiva d’ECAS, la presidenta va informar sobre les negociacions que s’estan mantenint amb el Govern per trobar solucions, com ara una línia de crèdit per al tercer sector, prioritat en el pagament a proveïdors, o descomptes per la despesa derivada de les línies de crèdit. Un dels nuclis del pla operatiu 2012, presentat per Teresa Crespo, és construir un nou model de treball amb la Generalitat i ser capaços de plantejar propostes per a la superació de la pobresa. En aquest sentit s’han iniciat ja dos projectes: un estudi sobre l’empobriment de les famílies i un informe periòdic que recollirà els principals indicadors socials en relació a la pobresa i l’exclusió social a Catalunya.


 

Iniciem un procés de reflexió estratègica

La segona part de l’Assemblea es va centrar en el debat estratègic sobre el rol d’ECAS vers les entitats membres, el tercer sector social, la societat i els poders públics. A través de quatre grups de treball es van extreure conclusions sobre els reptes, les oportunitats i les necessitats de la federació en cadascun d’aquests fronts. La reflexió en el marc de l’Assemblea forma part d’un procés més ampli de redefinició estratègica que dinamitzaran els consultors Marc Botella i Frederic Cusí a través de reunions amb els diferents òrgans i comissions d’ECAS, entrevistes en profunditat a entitats sòcies i plataformes de segon i tercer nivell, i focus grups interns. El procés finalitzarà amb un debat i l’aprovació per part de l’Assemblea al mes de juliol. A les entitats que no vau assistir a la trobada de divendres passat us preguem que ompliu aquest qüestionari de puntuació de les activitats i els eixos estratègics d’ECAS durant el passat 2011 i el feu arribar a aliat@acciosocial.org abans del 24 de febrer.


 

 

 

 

Tancament 2011: informe de gestió i exercici financer

L’Assemblea va ratificar l’informe de gestió i el tancament financer del 2011, estructurat a partir de centres de cost per facilitar una rendició de comptes més detallada, tal i com va exposar el tresorer, Domènec Domènech. En el resum de l’activitat del 2011, Teresa Crespo va destacar la utilitat de les aliances iniciades a partir del projecte 3Creix.cat i el programa Alia’t, la incidència política exercida per ECAS en relació a la Renda Mínima d’Inserció i a través de la plataforma NI UN PAS ENRERE!, la tasca de l’Agència de Comunicació Social i les tres jornades a l’entorn de les famílies, la inserció laboral i l’àmbit penitenciari. Els quatre punts que han marcat la gestió de la Junta Directiva renovada el passat mes de juliol són la sostenibilitat econòmica, la presència pública, el rol referent de la federació i la proactivitat per a l’enfortiment del sector.


Marató de TV3 contra la pobresa

Durant l’Assemblea es va posar de manifest l’interès de les entitats sòcies per la Marató contra la pobresa que emetrà TV3 a finals de maig. Teresa Crespo va avançar els aspectes principals de la campanya i dels contactes mantinguts fins ara amb els impulsors (Departament de Benestar Social i Família i TV3), i va emplaçar les entitats a participar en la reunió monogràfica que hem celebrat aquesta mateixa setmana (podeu consultar l’acta aquí).


Agència de Comunicació Social 

comunicacio@acciosocial.org

T. 93 268 3442 | M. 657 515 361

 

 

 

 

Logo
entitats catalanes d’acció social  

Via Laietana, 54 1er | 08003 Barcelona

T. 93 268 2222 | F. 93 310 0483

ecas@acciosocial.org | www.acciosocial.org

Avis legal: Aquest missatge pot contenir informació privilegiada i/o confidencial. Si no sou el destinatari del mateix o la persona encarregada de la seva distribució, NO US ESTÀ PERMÈS copiar, fer entrega, ni difondre’n el seu contingut; aixÍ­ mateix, us preguem que aviseu al propietari i elimineu aquest correu electrònic.