Skip to content
  
info ASSEMBLEA
2014 | febrer
  1. Ratificació de quatre nous socis d’ECAS, ja sumem 95 entitats
  2. Aprovació del Pla Operatiu i del Pressupost 2014
  3. Posicionament en relació a la participació de la Taula en el projecte Finan3
  4. Debat sobre pobresa i desigualtats per definir el nostre discurs
  5. Tancament 2013: informe de gestió i auditoria de comptes

Podeu descarregar-vos l’acta de l’assemblea en PDF en aquest enllaç.


Ratificació de quatre nous socis

La primera Assemblea Ordinària d’ECAS del 2014, celebrada divendres 28 de febrer, va reunir trenta-cinc representants d’entitats sòcies que van ratificar l’entrada a la federació de quatre noves entitats: Fundació Joan XXIII (a la foto, Pilar Roguera presentant l’entitat), Gats, Nutrició sense fronteres i AFEV. Amb elles sumem ja 95 entitats, BENVINGUDES! Podeu consultar-les totes en aquest enllaç.


Aprovació del Pla Operatiu i del Pressupost 2014

Els eixos principals de les activitats d’aquest any i fins al 2015 són donar-vos suport a les entitats en el desenvolupament de la vostra funció i crear pensament i discurs sobre l’Estat del benestar, els drets de la ciutadania, la pobresa, l’acció social i els serveis socials. Al document del Pla Operatiu podeu consultar amb més detall les accions previstes, que inclouen la contribució a una millor articulació del tercer sector i l’enfortiment de la línia d’incidència política a partir de la vocalia específica creada a finals de 2013. El Pressupost aprovat per al 2014 és de 240.000 euros i inclou un increment de les quotes que resulta de repercutir la pujada de la quota de participació d’ECAS a La Confederació.


 

 

Participació de la Taula en el projecte Finan3

La Junta Directiva va traslladar a l’Assemblea la votació d’ECAS com a membre de la Taula del Tercer Sector en relació a la participació de  l’organització en el projecte Finan3, cooperativa de serveis recentment constituïda per a la creació d’un fons solidari del tercer sector social que, entre d’altres, té per objectiu facilitar l’accés al crèdit de les entitats socials. A l’Assemblea de la Taula celebrada al desembre de 2013 ECAS es va abstenir per poder sotmetre la qüestió al parer de totes les entitats, que divendres van aprovar la implicació de la Taula en el projecte per 15 vots a favor, 10 en blanc i 2 en contra.


Debat sobre pobresa i desigualtats

L’espai de participació es va destinar en aquesta ocasió a debatre al voltant de la pobresa per definir les claus del discurs d’ECAS en els propers mesos, en què coincideix un Ple monogràfic al Parlament el proper 12 de març, la tramitació de la proposta de Pacte de lluita contra la pobresa presentada pel Govern i una pròxima reunió d’ECAS amb la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté. Al document de guió i resum del debat es recull la informació de context que va donar peu al debat i una síntesi de les aportacions que vàreu fer durant la sessió, a partir de les quals tenim previst emetre una nota de premsa coincidint amb el Ple al Parlament.


Tancament 2013: informe de gestió i comptes

Com és habitual a l’Assemblea del febrer, en la primera part de la mateixa es va presentar l’Informe de Gestió i el tancament financer corresponents a l’any 2013, que van ser aprovats. En el resum de l’activitat del 2013, Teresa Crespo va destacar la celebració dels 10 anys d’ECAS i el programa ‘Reinventa’t’ de reconversió d’entitats socials impulsat per la federació. Les entitats vàreu tenir la possibilitat de valorar les activitats de 2013 a través d’aquest qüestionari, que us demanem a les que no vau poder assistir a l’Assemblea que el responeu i ens el retorneu a ecas@acciosocial.org abans del dilluns 17 de març.


Agència de Comunicació Social

comunicacio@acciosocial.org | T. 93 268 3442 

Logo
entitats catalanes d’acció social | Via Laietana, 54 1er | 08003 Barcelona | T. 93 295 5946

ecas@acciosocial.org | www.acciosocial.org

@ecasacciosocial | /ecas.acciosocial

Avis legal: Aquest missatge pot contenir informació privilegiada i/o confidencial. Si no sou el destinatari del mateix o la persona encarregada de la seva distribució, NO US ESTÀ PERMÈS copiar, fer entrega, ni difondre’n el seu contingut; aixÍ­ mateix, us preguem que aviseu al propietari i elimineu aquest correu electrònic.