Skip to content
info ASSEMBLEA

2011 | juliol

Logo
  1. L’Assemblea General d’ECAS renova el mandat a la Junta Directiva
  2. Cinc noves entitats sòcies, ECAS suma 795.000 persones ateses
  3. Més prevenció i inversió social per lluitar contra l’exclusió social
  4. Protocol per a una millor representació d’ECAS a l’exterior
  5. Presentació de la guia de recursos d’acció social per a ajuntaments
  6. Balanç dels primers resultats del programa Alia’t

 

L’AGO renova el mandat a la Junta Directiva

La segona Assemblea General Ordinària d’ECAS del 2011, celebrada el passat divendres 15 de juliol, va reunir una quarantena de representants de les entitats membres a la seu de la federació per decidir, entre altres qüestions, la composició de la Junta Directiva per als dos propers anys. La Candidatura de Consens -l’única presentada, amb Teresa Crespo al capdavant- va ser avalada per les entitats sòcies amb 35 vots a favor, cap en contra i dos vots en blanc. La nova Junta Directiva representa una aposta de continuïtat quan a membres –la incorporació de la Fundació Èxit és la novetat més significativa-, però l’actual situació política, econòmica i social comporta nous reptes. Els esforços se centraran en representar la veu dels col·lectius més vulnerables, per la qual cosa caldrà continuar treballant per la sostenibilitat de l’estructura d’ECAS. Es potenciaran les vocalies, es consolidarà l’Agència de Comunicació Social com a recurs útil per a les entitats, s’incrementarà la representativitat d’ECAS i es procurarà definir les relacions entre els diferents nivells del sector social. Les dues principals línies programàtiques de la nova Junta són el repartiment del pes territorial dins l’organització i l’atenció a les persones. ECAS també es marca l’objectiu de ser referent en la lluita contra la pobresa i, en aquest sentit, la presidenta va anunciar la reedició del seminari Comprendre les desigualtats socials (a partir de l’octubre, aviat en rebreu més informació), l’anàlisi i publicació periòdica de dades autonòmiques, estatals i europees en relació a la pobresa, i la possibilitat que el 2012 es pugui treballar també la informació que ofereix el panel de desigualtats de la Fundació Jaume Bofill. Per altra banda, el proper mes de setembre està prevista la creació d’un grup de treball entre ECAS i el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat per reformular la RMI.


Cinc noves entitats sòcies, 795.000 persones ateses

L’Assemblea va aprovar l’adhesió a ECAS de cinc noves entitats sòcies: la Fundació L’Heura Tarragona, l’Associació per a la salut familiar i comunitària Ventijol, el Centre Socio-Sanitari Mare de Déu de la Salut (Centre Terrades), Impulsem Sccl i Càritas Diocesana de Barcelona. D’aquesta manera, la federació ja suma 83 entitats membres, 795.000 persones ateses, 8.500 professionals i 4.000 voluntaris, aproximadament. Les representants de L’Heura Tarragona, Raquel Bonilla i Beatriz Ureta, van parlar dels programes d’atenció social i psicològica a les persones en situació d’exclusió social i de la importància del treball en xarxa per optimitzar els recursos de les entitats. En nom de Ventijol, Carme Bosch i Irene Infante, van exposar la seva missió d’atenció terapèutica i social amb les famílies. Conxa Marquès, de Càritas Diocesana Barcelona, es va referir a l’adhesió de l’entitat a ECAS com una manera de formalitzar la seva implicació dins les comissions d’àmbit pentitenciàri i VIH-SIDA. L’entitat ha absorbit recentment a l’Associació Lluc Quatre, que conseqüentment es dóna de baixa d’ECAS. La representant d’Impulsem, Pilar Vilés, va definir la seva implicació a ECAS com un pas endavant en les intervencions educatives i d’inserció sociolaboral de l’entitat. Finalment Paloma Aragüe, del Centre Terrades, va  presentar la tasca de les Germanes de la Caritat de Santa Anna per oferir una vida digna a les persones en situació de dificultat en aquest municipi gironí.


 

Més prevenció i inversió social per lluitar contra l’exclusió

El tercer bloc de l’Assemblea es va centrar, com ja és tradició a la segona Assemblea General d’ECAS de cada any, en la  posada en comú i construcció conjunta d’elements essencials per al discurs de la federació. En aquesta ocasió es va debatre el posicionament d’ECAS en relació a les polítiques socials amb l’objectiu de detectar els efectes dels nous pressupostos de la Generalitat sobre els col·lectius que atenem, i així poder articular les propostes i demandes que farem arribar al Govern. El debat va partir d’un document marc enviat amb anterioritat a les entitats i es va desenvolupar a través de quatre grups de treball: pobresa i RMI, famílies i infància, habitatge i ocupació. La lectura final de “conclusions” va corroborar l’aposta de la federació per la prevenció i la inversió social com a elements clau de la lluita contra l’exclusió, així com per una sortida de la crisi que corregeixi les desigualtats en lloc d’agreujar-les. A partir de les aportacions del debat, ECAS elaborarà un document de síntesi que posarem a la vostra disposició.


 

Protocol per a una millor representació d’ECAS a l’exterior

Davant el creixement de la participació d’ECAS a l’exterior -actualment som presents a una vintena d’espais de representació on treballem amb l’Administració, altres agents socials i diverses plataformes de tercer nivell i superiors-, ha sorgit la necessitat d’ordenar els processos interns que regulen aquesta participació, així com el posterior retorn a la federació del coneixement que es genera. A l’Assemblea es va presentar una proposta de protocol per millorar la participació externa delegada, basada en la implicació i el sentiment de pertinença a ECAS dels representants, el suport dels diferents òrgans de la federació i el retorn a través de les comissions d’àmbit, la Junta Directiva i l’Assemblea. El gerent d’ECAS, Jordi Gusi, va convidar les entitats a compartir el coneixement, agilitzar els fluxos d’informació i aprofitar el capital de treballadors que representa ECAS. El director general de la Fundació Acollida i Esperança, Mijaíl Acosta, va demanar que s’aprofundeixi més en les pautes concretes de representació i que s’aclareixi en quins espais les entitats participen en nom de la federació i en quins ho fan a títol individual. Domènec Domènech, membre de la Junta Directiva i tresorer d’ECAS, va puntualitzar que el reglament de participació es detalla en el sí de cada comissió i va demanar una actitud proactiva per part de les entitats perquè la presència d’ECAS es reparteixi més enllà de la Junta Directiva. També va fer una crida a detectar possibles àmbits prioritaris per a determinades entitats que podrien no estar coberts encara.


Guia de recursos d’acció social per a ajuntaments

La responsable de Projectes i participació d’ECAS, Irene Cañellas, va presentar la publicació Recursos d’acció social a Catalunya. Directori per a ajuntaments, una guia dels serveis que les entitats d’ECAS presten en l’àmbit municipal per promoure la iniciativa social en la contractació pública dels ens locals. El directori neix d’un conveni amb la Diputació de Barcelona, fruit de la necessitat de sensibilitzar els governs municipals i comptar amb l’experiència del tercer sector social. Actualment la guia ofereix informació sobre una seixantena d’entitats de la federació i Cañellas va anunciar que es donarà continuïtat al projecte amb sessions de formació sobre el treball amb entitats socials, impartides per ECAS als ajuntaments. Un cop presentada als ajuntaments de la Diputació de Barcelona, Girona i Tarragona -al mes de setembre-, la guia es posarà a disposició pública al web d’ECAS. De moment s’hi pot accedir a través de l’espai de publicacions de la intranet d’ECAS i ha estat enviada en format digital a totes les entitats.


Balanç dels primers resultats del programa Alia’t

Després dels cinc primers mesos de desenvolupament del programa Alia’t -iniciat en el marc del projecte 3Creix.cat-, el consultor Frederic Cusí va fer balanç de les accions realitzades i de la situació de les aliances que s’han explorat. Durant aquests mesos s’han realitzat accions de difusió, motivació, selecció, definició i incubació dels projectes i s’han iniciat vuit processos d’aliances entre entitats en els àmbits de la inserció sociolaboral, la intervenció comunitària local, el gènere, els habitatges d’inserció, la comunicació social, el desenvolupament local i la malaltia mental. Els dinamitzadors del programa han constatat ritmes molt irregulars en les organitzacions a l’hora d’apostar per les aliances, però també un augment de la consciència dins del sector del seu valor estratègic. En els propers mesos es realitzarà una segona edició del taller de co-creació d’aliances i una segona trobada del focus grup sobre gestió d’habitatges d’inclusió. Frederic Cusí i Marc Botella continuen a la disposició de totes aquelles entitats que us plantegeu algun tipus d’aliança: aliat@acciosocial.org. Utilitzeu-los!


Agència de Comunicació Social 

 

 

comunicacio@acciosocial.org  

T. 93 268 3442 | M. 657 515 361

 

Logo
entitats catalanes d’acció social  

Via Laietana, 54 1er | 08003 Barcelona

T. 93 268 2222 | F. 93 310 0483

ecas@acciosocial.org | www.acciosocial.org

Avis legal: Aquest missatge pot contenir informació privilegiada i/o confidencial. Si no sou el destinatari del mateix o la persona encarregada de la seva distribució, NO US ESTÀ PERMÈS copiar, fer entrega, ni difondre’n el seu contingut; aixÍ­ mateix, us preguem que aviseu al propietari i elimineu aquest correu electrònic.