Skip to content
  
 info ASSEMBLEA
2012 | juliol
Logo
  1. ECAS suma cinc noves entitats sòcies
  2. Aprovació dels comptes i dels nous estatuts
  3. Reducció i diversificació dels ingressos
  4. Informe de gestió: línies de treball, projectes i activitats
  5. Procés de reflexió estratègica: on som i cap on hem d’anar?
  6. Evolució de la funció patronal del tercer sector

 

ECAS suma cinc noves entitats sòcies

Els representants de les entitats que van assistir divendres 13 de juliol a l’Assemblea General d’ECAS van ratificar per unanimitat l’adhesió a la federació de cinc noves organitzacions, a les quals donem la benvinguda: Associació Social Andròmines, Sant Joan de Déu – Serveis Socials, Fundació Autònoma Solidària, Fundació Àmbit Prevenció i Associació Espai d’Inclusió i Formació Casc Antic. Des de la darrera Assemblea, al febrer, han causat baixa Fundació l’Heura Tarragona i Fundació Ficat. Actualment ECAS la formeu 89 entitats.


Aprovació dels comptes i dels nous estatuts

L’òrgan sobirà d’ECAS va aprovar l’Auditoria de Comptes de l’exercici 2011 (podeu consultar aquí l’esborrany), que certifica que contenen una “imatge fidel del patrimoni i de la situació financera” de l’organització, “així com dels resultats de les seves operacions”. L’Assemblea va aprovar també els nous Estatus de la federació, que arran de la necessitat d’ésser actualitzats per complir amb la legislació vigent, incorporen petits canvis en relació a la Junta Directiva (formació, participació i compromís), els fins i les activitats, i alguns detalls del funcionament de l’Assemblea General.


Reducció i diversificació dels ingressos

El gerent d’ECAS, Jordi Gusi, va informar d’una reducció del 40% en els ingressos de la federació, deguda sobretot  a la disminució del finançament públic: les quotes dels socis estan congelades des de fa 3 anys, però el gruix de la davallada prové dels convenis amb la Generalitat (Benestar Social i Família passa de 85.000 a 60.000 euros, si bé a tres anys, i  Empresa i Ocupació suprimeix completament la col·laboració). Per altra banda, s’obren noves vies de col·laboració amb finançament associat: la Comissió de les Migracions elaborarà un informe amb l’IGOP i l’Agència de Comunicació Social prestarà serveis a nous clients. Tot i així, de moment tenim un dèficit previst de 4.600 euros i no s’han substituït les baixes de la coordinació de la Comissió d’Inserció Sociolaboral i de la Secretaria Tècnica, assumida provisionalment per la resta de l’equip tècnic.


Gestió: línies de treball, projectes i activitats

En el primer semestre de l’any s’han realitzat nombroses activitats en diferents camps i projectes, entre les quals destaquem la creació de la xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social (DDiPAS), la posada en marxa de la vocalia d’Internacionalització (a través de la qual comptarem amb una oficina temporal a Brussel·les), l’elaboració d’una guia d’entitats per als mitjans de comunicació (+info: redaccio@acciosocial.org), la publicació del número 0 de l’Informe INSOCAT per a la millora de l’acció social i la primera sessió dels ‘Espais de reflexió ECAS’ (sobre Acció social, teoria i praxi. Com articular la interrelació entre acció i recerca social?). A més, s’ha treballat a través de les vocalies, els grups de treball excepcionals (com el de la RMI o el de l’articulació del tercer sector) i les Comissions d’Àmbit, dues de les quals han canviat de nom: Comissió de les Migracions i Comissió d’Àmbit Penitenciari i Execució Penal. En resposta a una pregunta de Maria Elena Alfaro (Fundació Ared) sobre la implicació de les entitats, es va fer palès que al voltant de 400 professionals participen en activitats i reunions vinculades a ECAS, ja sigui com a representants d’entitats membres o en nom de la pròpia federació. Tot i que considerem que la implicació és força alta, us animem a participar encara més per ampliar el nostre impacte!


 

 

Reflexió estratègica: on som i cap on hem d’anar?

La segona part de l’Assemblea es va dedicar a posar en comú el procés de reflexió estratègica iniciat per ECAS al febrer. Els consultors que l’han dinamitzat i coordinat, Frederic Cusí i Marc Botella, van plantejar el debat a partir de tres premisses/preguntes formulades arran de les entrevistes mantingudes durant aquests mesos amb diversos professionals del tercer sector: 1) Estem davant d’una ruptura del pacte social?; 2) Les febleses internes del sector es fan més evidents i dificulten la viabilitat de les entitats?; i 3) El canvi de model d’Estat (fins ara dit ‘de Benestar’) és irreversible? Si bé amb observacions, els assistents van respondre majoritàriament de forma afirmativa a aquestes qüestions i van debatre al voltant de ‘què passa’, ‘com ens afecta?’ i ‘què ha de fer ECAS’ davant el nou context. La sessió va ser molt participativa i rica en aportacions, que resumirem i us farem arribar properament. En paral·lel, treballarem per fer aterrar les idees al pla operatiu i reflectir-les en els nostres objectius i les nostres línies de treball.


Evolució de la funció patronal del tercer sector

Laia Grabulosa, directora tècnica de l’AEISC (associació empresarial presidida per Xavier Puig en representació d’ECAS), va explicar els canvis que s’estan gestant per reforçar la funció patronal del tercer sector. El procés passa per centralitzar esforços en la Confederació, creada l’any 2009, amb l’objectiu d’estar en “millors condicions per ser interlocutors de referència i incrementar la capacitat d’incidència en defensa dels interessos empresarials de les organitzacions no lucratives que presten serveis a les persones”, sense que això resti autonomia a les federacions “per defensar el que és propi del seu col·lectiu o àmbit d’actuació”, tal com va exposar Grabulosa.


Agència de Comunicació Socialcomunicacio@acciosocial.org

T. 93 268 3442 | M. 657 515 361

Logo
entitats catalanes d’acció socialVia Laietana, 54 1er | 08003 Barcelona

T. 93 268 2222 | F. 93 310 0483

ecas@acciosocial.org | www.acciosocial.org

@ecasacciosocial | /ecas.acciosocial

Avis legal: Aquest missatge pot contenir informació privilegiada i/o confidencial. Si no sou el destinatari del mateix o la persona encarregada de la seva distribució, NO US ESTÀ PERMÈS copiar, fer entrega, ni difondre’n el seu contingut; aixÍ­ mateix, us preguem que aviseu al propietari i elimineu aquest correu electrònic.