Skip to content
  
 info ASSEMBLEA
2014 | juliol
  1. Benvinguda de quatre nous socis: sumem 98 entitats
  2. Informe de gestió i ratificació de l’auditoria de comptes
  3. Projecte de l’Ajuntament de Barcelona per reduir l’atur estructural
  4. ‘Reinventar-se en temps de crisi’, debat obert

En els propers dies rebreu l’acta de l’Assemblea.


Benvinguda de quatre nous socis

La segona Assemblea Ordinària d’ECAS del 2014, celebrada divendres 18 de juliol, va reunir una cinquantena de representants d’entitats sòcies que van ratificar per unanimitat l’adhesió a la federació de quatre noves entitats a les quals donem la benvinguda: Fundació IDeA, Fundació Evehvo, Fundació Main i Associació Estel Tapia. Des de la darrera Assemblea, al febrer, ha causat baixa Afocat. Actualment formeu part d’ECAS 98 entitats, podeu consultar-les en aquest enllaç.


Informe de gestió i auditoria de comptes

El primer semestre de l’any s’han realitzat nombroses activitats (veure Informe de gestió del primer semestre de 2014), entre les quals la presidenta d’ECAS va destacar el programa ‘Reinventa’t’, de reconversió d’entitats socials; Teresa Crespo va anunciar per a la propera tardor la publicació d’un llibre que recollirà la metodologia de treball del programa perquè pugui ser replicada per altres entitats. La Comissió d’Inserció Sociolaboral ha treballat conjuntament amb la Taula del Tercer Sector perquè la nova llei del Servei d’Ocupació de Catalunya tingui en compte de manera específica els col·lectius vulnerables i incorpori el Tercer Sector a l’òrgan de direcció del SOC. També s’han publicat dos nous números de l’Informe INSOCAT per a la millora de l’acció social i un posicionament de la Comissió de Famílies que traça les línies vermelles i proposa mesures urgents contra l’empobriment de les famílies, presentat a la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté. Amb motiu de les eleccions al Parlament europeu, ECAS ha organitzat un cicle de debats sobre polítiques socials europees i la xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social (DDiPAS) ha elaborat un document de propostes per a l’equitat de gènere. A més, arran del lliurament a Desmond Tutu del Premi Internacional Catalunya 2014 s’ha celebrat el diàleg ‘Desigualtats i risc de violència: És possible la cohesió social sense garantir la dignitat?’. L’Assemblea va aprovar per unanimitat l’Auditoria de comptes 2013 (PDF).


 

Projecte a Barcelona per reduir l’atur estructural

El gerent d’ECAS, Jordi Gusi, va informar de l’impuls per part de l’Ajuntament de Barcelona d’un projecte per reduir l’atur estructural a la ciutat a través de la incorporació al mercat de treball de 1.500 persones. El projecte, encara en fase de concreció, comparà amb una dotació de 1,5 milions d’euros i estarà liderat conjuntament per ECAS, Creu Roja i la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya (FEICAT). ECAS no realitzarà directament cap de les fases del projecte –estudi de la població a què es dirigeix, mapeig de recursos, conceptualització i gestió d’un equip de vint professionals d’inserció laboral—, sinó que en derivarà l’execució a les entitats membres de la federació que hi tingueu interès. Properament en rebreu més informació.


‘Reinventar-se en temps de crisi’, debat obert

Durant el segon bloc de l’Assemblea va tenir lloc el debat obert ‘Reinventar-se en temps de crisi’, que va clausurar programa ‘Reinventa’t’ desenvolupat per ECAS des del maig de 2013. Frederic Cusí, un dels consultors d’ECAS vinculat al projecte, i Carlos Cuatrecasas, director de KPMG, van oferir un resum del programa, que ha comptat amb la participació de deu entitats membres d’ECAS que han hagut d’afrontar reptes com redefinir la seva activitat i missió, fer canvis als òrgans de govern o traçar un pla estratègic i de comunicació. A continuació, Carles Martínez (AVBC) i Laura Bernués (AFEV-Barcelona) van compartir la seva experiència com a participants, destacant l’enriquiment personal i per a les seves organitzacions, així com la necessitat que les entitats continuïn dedicant una part del seu dia a dia al plantejament estratègic. La presidenta d’ECAS va assenyalar que el programa “ens ensenya a aturar-nos i reflexionar” i marca un abans i un després per als participants. Els representants de les dues institucions col·laboradores, Albert Soria en nom de l’Obra Social “La Caixa” i Pedro León de la Fundació KPMG, també van intervenir al debat. Soria va destacar el paper de les organitzacions de segon nivell com una “nova via de treball” amb una “gran potencialitat” a l’hora de desenvolupar projectes que puguin arribar a les entitats de base, i León va vincular la capacitat de les entitats de reinventar-se a la capacitat de transformar la societat, posant els objectius socials per davant de la marca corporativa. A més, va recomanar que els òrgans de govern estiguin formats per persones amb capacitats i experiències diverses i es renovin amb freqüència. 


Agència de Comunicació Social

comunicacio@acciosocial.org | T. 93 268 3442 

Logo
entitats catalanes d’acció social | Via Laietana, 54 1er | 08003 Barcelona | T. 93 295 5946

ecas@acciosocial.org | www.acciosocial.org

@ecasacciosocial | /ecas.acciosocial

Avis legal: Aquest missatge pot contenir informació privilegiada i/o confidencial. Si no sou el destinatari del mateix o la persona encarregada de la seva distribució, NO US ESTÀ PERMÈS copiar, fer entrega, ni difondre’n el seu contingut; aixÍ­ mateix, us preguem que aviseu al propietari i elimineu aquest correu electrònic.