16.02.2023 | Programa Next Diversitat i Empresa

  • El Programa Next Diversitat i Empresa, impulsat pel Departament d’Empresa i Treball i coordinat conjuntament per ECAS i PIMEC, acompanyarà prop de 1.800 persones de col·lectius en situació de vulnerabilitat per millorar la seva formació i ocupabilitat
  • Aquesta iniciativa, pionera i de compromís social, també fomentarà la inclusió de la gestió de la diversitat dins l’empresa, amb el disseny de Plans de Diversitat. 

 

Gairebé 1.800 persones en situació de vulnerabilitat -persones amb discapacitat, aturades de llarga durada o destinatàries de la renda garantida de ciutadania, entre d’altres- podran participar arreu de Catalunya en itineraris d’acompanyament, formació i orientació dissenyats a mida per facilitar i afavorir la seva inserció laboral al mercat ordinari. És un dels objectius principals del Programa Next Diversitat i Empresa, un projecte impulsat pel Departament d’Empresa i Treball, finançat per la Unió Europea a través del fons Next Generation i coordinat conjuntament per ECAS, la federació d’entitats catalanes d’acció social, i PIMEC, la patronal de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya, i amb la participació de més de 30 entitats socials que s’encarreguen del desplegament del projecte arreu del territori. 

“Programes com el Next Diversitat i Empresa són fonamentals en la conjuntura actual”, exposa Mariona Puigdellívol, directora d’ECAS. Segons dades recollides a l’INSOCAT15, el darrer informe per a la millora de l’acció social presentat per la federació ara fa un mes, estem en un moment complex pel que fa a la perpetuació de les desigualtats i la cronificació de la pobresa, amb un 25,9% de la població catalana patint pobresa o exclusió social. Calen programes que acompanyin de manera específica persones en risc d’exclusió, especialment col·lectius amb taxes d’atur molt elevades -com són les persones entre 16 i 24 anys o les persones aturades de llarga durada- perquè tinguin les oportunitats i puguin desenvolupar les competències necessàries per sortir de la situació de vulnerabilitat en la que es troben. I aquest precisament és un dels objectius nuclears del projecte Next Diversitat i Empresa.  

Amb l’objectiu de donar resposta a la situació de vulnerabilitat de les persones beneficiàries d’aquest programa, i en col·laboració amb el teixit empresarial de pimes de Catalunya, es posa a disposició de les empreses el disseny de Plans de Diversitat, una eina que afavorirà la inclusió i la gestió de la diversitat en l’empresa. Dins d’aquesta convocatòria PIMEC té l’encàrrec de sensibilitzar i promocionar aquests Plans a més de 700 empreses. “Donar suport a les empreses en el desenvolupament d’accions de responsabilitat social empresarial obre les portes a fer les pimes més compromeses amb les persones provinents de situacions vulnerables,” exposa Héctor Pérez, director de Serveis de Formació i Ocupació de PIMEC

Tant els Plans de diversitat a les empreses com els Processos d’Orientació a les persones participants es desenvoluparan fins al 30 de setembre de 2023

 

Més informació del programa: www.nextdiversitat.org

Recommended Posts