03.02.2015 | La presidenta d’ECAS, Teresa Crespo, ha demanat en compareixença a la Comissió de Benestar Social, Família i Immigració del Parlament que la cambra acceleri la tramitació de la ILP per una Renda Garantida de Ciutadania, que fa dos anys que va obtenir més del doble de signatures necessàries per ser admesa a tràmit. Al gener de 2013 es van validar els suports i al juliol de 2014 es va iniciar la ronda de més de vuitanta compareixences que estan prolongant el procés fins al punt de desvirtuar per complet la seva tramitació per la via d’urgència.

Teresa Crespo ha comparegut avui en representació d’ECAS i del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, que també presideix, i en l’exposició de motius (PDF) per donar suport a la RGC ha recordat l’impacte positiu de les transferències socials en la lluita contra la pobresa –reducció de la taxa de pobresa del 42,7% al 19,1% de la poblacio´– i el baix nivell d’inversió social a Catalunya: 22,1% del PIB català davant el 29% de mitjana a la UE. En la mateixa sessió ha intervingut també Josep Marquès, president de la Creu Roja a Catalunya.

Vídeo de la compareixença de Teresa Crespo

Recommended Posts