Skip to content

14.05.2018 | Article d’opinió de Joan Segarra, president de La Confederació Empresarial del Tercer Sector de Catalunya, a Social.cat

Acció concertada amb el Tercer Sector. Aquest és el nom de la cosa. Un nom que les entitats del Tercer Sector haurem d’incorporar en el nostre imaginari des de ja. Perquè durant els propers mesos en parlarem molt.

La passada setmana, des de La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya es va distribuir entre les federacions membres la proposta “Per una gestió de serveis públics d’atenció a les persones amb la iniciativa social sense afany de lucre a través de l’acció concertada”.

El document constitueix la concreció d’una proposta elaborada de manera col·laborativa pel conjunt de les entitats socials del nostre país. I és també la culminació d’un procés, iniciat ja fa anys, per aconseguir el reconeixement del Tercer Sector Social com aliat estratègic i preferent de les administracions en la gestió de serveis públics d’atenció a les persones. Per fer-ho, es proposarà un pacte de país que a través d’una llei concreti el nou model.

Per primera vegada ens trobem davant d’un marc jurídic que permet desenvolupar un nou model de col·laboració que, per sobre de qualsevol altra consideració, ha de garantir la protecció dels drets socials, l’interès general i la qualitat de l’atenció. Aquesta finestra d’oportunitats ve donada per les Directives Europees de Contractació Pública i per la seva recent transposició a l’ordenament jurídic de l’Estat. Si bé és cert que el Govern de Catalunya ha aprofitat part d’aquestes oportunitats i ha fet avenços significatius, encara es pot anar més enllà.

Des de la Sectorial de Cooperatives d’Iniciativa Social de la Federació hem participat en la elaboració de la proposta i li donem ple suport. Entenem que suposa una gran oportunitat per consolidar el paper de les empreses socials en la gestió de serveis públics del nostre país.

Es proposa un nou marc legislatiu que doni cobertura a un nou model de col·laboració públic i social. Un model basat en una organització de la provisió dels serveis al marge de la llei de contractes, mitjançant l’acció concertada, amb una consideració àmplia i transversal de serveis d’atenció a les persones, més enllà dels serveis regulats a la Cartera de Serveis Socials, reconeixent les especificitats de cada àmbit d’actuació, i amb la iniciativa social no lucrativa com a aliada estratègica. Perquè cal recordar que la iniciativa social sense afany de lucre que gestiona serveis a les persones a Catalunya avui en dia és el Tercer Sector Social.

Els serveis socials no han de ser negoci, ni especulació, ni font d’enriquiment d’uns pocs. D’aquí que la proposta presentada s’articuli a partir dels valors i els postulats de l’Economia Social i per tant, el seu desenvolupament contribuirà a enfortir una altra manera de fer economia, una altra manera de fer empresa, més social i amb les persones al centre. Perquè el Tercer Sector és, sens dubte, l’Economia Social que gestiona serveis d’atenció a les persones.

El document consta de tres parts diferenciades: una primera que explica el plantejament global de la proposta; una segona amb la fonamentació jurídica; i finalment, amb la voluntat de ser propositius, una tercera part amb l’articulat d’una futura llei reguladora de la gestió de serveis públics d’atenció a les persones amb la iniciativa social sense afany de lucre a través de l’acció concertada.

Us convidem a conèixer la proposta i a fer-la realitat entre tots i totes!