ECAS posa en marxa el programa d’intermediació Alia’t amb l’acció social per acostar dues realitats amb demandes complementàries i, alhora, proporcionar les eines necessàries per que es relacionin en la satisfacció d’aquestes demandes.

aliat-image

 

Es tracta d’una plataforma de col·laboració entre les Entitats Catalanes d’Acció Social –que atenen més de 190.000 persones anualment i treballen amb una perspectiva transversal per la inclusió i la promoció del benestar social— i les empreses –que necessiten força de treball i, en el marc de les seves polítiques de Responsabilitat Social Corporativa, estan receptives a l’exploració de noves vies de contractació— per millorar l’ocupabilitat dels col·lectius en situació o risc d’exclusió.

Per tal de cristal·litzar aquesta col·laboració, el programa Alia’t amb l’acció social preveu desenvolupar un portal de recerca de feina especialitzat en demandants amb dificultats especials per aconseguir un lloc de treball, un servei d’assessorament per a empreses, sessions de formació de directius i tècnics d’inserció laboral i, finalment, una campanya de sensibilització per la promoció de l’empresa inclusiva.

El projecte compta amb la col·laboració del portal InfoJobs, amb la qual s’ha signat un acord marc que inclou activitats de formació, gratuïtat per als col·lectius en risc d’exclusió social de les eines avançades que ofereix el portal (serveis Premium) i una inversió directa destinada a la difusió del programa.