• Estel Crusellas (Surt, coordinadora)
  • Anna Fortuna (Lligam)
  • Carme Méndez (Secretariat Gitano)
  • Fina Pérez (Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris)
  • Imma Lloret (Fundació IReS)
  • Margarita Masvidal (Intress)
  • Mònica Augé (Salut i Comunitat)
  • Raquel Gil (Ared)
  • Tània Miró (JIS)
  • Teresa Rodríguez (Col·lectiu de Cultura Popular)