ilustracio_pobresa-europaJORNADA
NOUS CAMINS DE LLUITA CONTRA LA POBRESA
Experiències per reduir les desigualtats a Europa

26.09.2013, de 8.30 a 19 hores

PALAU MACAYA DE L’OBRA SOCIAL “LA CAIXA”
Passeig de Sant Joan 108, Barcelona

Programa en PDF | Document de presentació (PDF)
LECTURES RECOMANADES | FOTOS DE LA JORNADA

Presentacions de la jornada | Conclusions de la jornada | Nota de premsa final

info en FRANÇAIS | in ENGLISH

PROGRAMA

8.30 – 9h | Acreditació assistents i entrega de materials

9 – 9.30h | Inauguració, amb intervencions de:
•    Teresa Crespo, presidenta d’ECAS
•    Léon Dujardin, president d’ESAN
•    Jaume Lanaspa, director general de la Fundació “la Caixa”
•    Neus Munté, consellera de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya

BLOCS TEMÀTICS

Primer bloc: Europa i el pacte social

9.30 – 10.15h | Conferència sobre polítiques socials europees, a càrrec d’Istvan Vanyolos, Direcció General d’Ocupació, Afers Socials i Inclusió de la Comissió Europea.
10.15 – 11h | L’efecte de la crisi en el context europeu, a càrrec de Miguel Laparra, docent de la Universidad Pública de Navarra i coautor de l’estudi Crisi i fractura social a Europa. Causes i efectes a Espanya
11 – 11.45h | Diàleg amb la participació de la fila 0

11.45 – 12.15h | Pausa-cafè

Segon bloc: Les desigualtats en el nostre context actual

12.15 – 13.15h | Taula rodona: Com garantir els drets socials en el context de canvi actual?
13.15 – 14.15h | Grups de treball a partir de la taula rodona
•    Grup 1: Com fem de l’educació un element preventiu per lluitar contra la desigualtat? Coord.: Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill
•    Grup 2: Com aconseguim una ciutadania activa i participativa en l’economia, la política i la societat?Coordina: Fernando Pindado, expert en polítiques públiques
•    Grup 3: Com garantim uns ingressos vitals a la ciutadania? Coordina: Maite Montagut, docent de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB
•    Grup 4: Com canviem el concepte d’habitatge entès com un bé de consum i especulació per un bé de primera necessitat? Coordina: Juli Ponce, docent de la Facultat de Dret de la UB

14.15 – 15.15h | Dinar

Tercer bloc: La praxi per lluitar contra la pobresa

15.15 – 16.30h | Exposició de l’estat d’opinió de les entitats d’ECAS, a càrrec d’Agnès Marquès, periodista de TV3. A partir de sessions dirigides per Pau Vidal, coordinador de l’Observatori del Tercer Sector
16.30 – 18.30h | Experiències de lluita contra la pobresa. Què estem fent contra les desigualtats i l’exclusió en els diferents àmbits d’actuació?
•    Habitatge: Polítiques d’expropiació temporal, prevenció dels desnonaments, ajudes socials per al lloguer de pisos, a càrrec de Vanesa Valiño de l’Observatori DESC
•    Economia solidària: Xarxa d’economia solidària, a càrrec de Jordi Via, ARÇ Cooperativa
•    Educació: Tres exemples d’estratègies educatives de lluita contra els efectes de la pobresa, a càrrec deFathia Benhammou, Fundació Jaume Bofill
•    Rendes mínimes: Rendes per garantir el mínim vital: models i resultats a Espanya i altres països d’Europa, a càrrec de David Casado, Ivàlua
•    Noves vies de finançament: Aportacions de la societat civil, a càrrec de Malika Tabti, Secours Populaire Français

18.30 – 19h | Cloenda. Lectura de les propostes de lluita contra la pobresa per a la compareixença d’ESAN al Consell d’Europa

Condueix la jornada Sonia Fuertes, membre de la Junta Directiva d’ECAS

Organitzen:

10anyscolorESAN_logo

Amb el suport de:

benestar_h3-300x50 Fundacio-ls-Caixa1-300x77