L’Espai de Debat Permanent i Aplicat dels Serveis Socials (EDPA) treballa per avançar en el desplegament de la Llei de serveis socials. L’EDPA s’organitza en comissions de treball per tal d’analitzar, debatre i reflexionar sobre diferents aspectes relacionats directament amb els serveis socials, com la proposta d’Avantprojecte de cartera de serveis socials, o la proposta d’Avantprojecte de decret dels òrgans de participació i coordinació dels serveis socials.

Aquest espai està compost per més de cent entitats vinculades als serveis socials i als diferents agents que hi intervenen, com col·legis i associacions professionals, sindicats, entitats prestadores de serveis i associacions d’usuaris.

www.edpass.cat