Logo-TTSS

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, de la qual ECAS en som membres, és una organització de tercer nivell formada per 32 federacions i agrupacions que aglutinen en conjunt a més de 4.000 entitats socials no lucratives: associacions, cooperatives, fundacions, empreses d’inserció i centres especials de treball.

La institució va néixer l’any 2003 per iniciativa de les seves entitats sòcies, que som les principals organitzacions de segon nivell del sector i que agrupem entitats que atenen col·lectius diversos: infància i família, joves, persones immigrades, gent gran, discapacitats psíquics, físics i sensorials, drogodependents, persones amb dificultats per accedir a un lloc de treball, persones sense sostre, etc.

www.tercersector.cat