18.07.2012 | L’Assemblea General d’ECAS va ratificar divendres passat l’entrada de cinc noves entitats –sumant-ne així 89– i va aprovar els comptes 2011 i els nous estatuts de la federació. El gerent, Jordi Gusi, va informar d’una reducció del 40% en els ingressos d’ECAS, si bé s’han obert noves vies de col·laboració amb finançament associat. L’informe de gestió va detallar les activitats activitats realitzades durant el primer semestre de 2012, entre les quals destaquem la creació de la xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social (DDiPAS), la posada en marxa de la vocalia d’Internacionalització (a través de la qual comptarem amb una oficina temporal a Brussel·les), l’elaboració d’una guia d’entitats per als mitjans de comunicació (+info: redaccio@acciosocial.org), la publicació del número 0 de l’Informe INSOCAT per a la millora de l’acció social i la primera sessió dels ‘Espais de reflexió ECAS’ (sobre Acció social, teoria i praxi. Com articular la interrelació entre acció i recerca social?). A més, s’ha treballat a través de les vocalies, els grups de treball excepcionals (com el de la RMI o el de l’articulació del tercer sector) i les Comissions d’Àmbit, dues de les quals han canviat de nom: Comissió de les Migracions i Comissió d’Àmbit Penitenciari i Execució Penal. En resposta a una pregunta de Maria Elena Alfaro (Fundació Ared) sobre la implicació de les entitats, es va fer palès que al voltant de 400 professionals participen en activitats i reunions vinculades a ECAS, ja sigui com a representants d’entitats membres o en nom de la pròpia federació.

Recommended Posts