18.08.2016 | Article d’Antònia Giménez, directora de l’àmbit d’ocupació de Creu Roja a Catalunya, publicat a Social.cat

Segons l’Idescat, la taxa d’atur està disminuint especialment en els últims dos anys i sembla ser que, a hores d’ara, podem esperar que aquesta tendència a la baixa es mantindrà. Però no podem obviar que la xifra de persones que continua sense trobar feina a Catalunya continua sent significativa (15,95% de la població activa) i que els canvis que s’estan produint a l’estructura productiva i amb la tecnologia han expulsat un número important de persones actives del mercat laboral que no tenen garantit el seu retorn.

L’ocupació és un element bàsic per a la inclusió social. En aquest sentit, les entitats del tercer sector que treballem per la inserció laboral estem preocupades per trobar fórmules que apropin el mercat de treball a les persones que busquen feina i que en facilitin el seu accés.

Joves i grans

Les persones joves i les majors de 45 anys són els dos col·lectius més afectats per la desocupació, sent el segon grup el que menys alternatives té per accedir a una feina. Aquesta situació s’agreuja a mesura que augmenta l’edat i, segons l’Observatori d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, dins d’aquest col·lectiu el 53% de les persones demandants de feina són dones.

L’atur afecta especialment les persones que ja estan en situació de vulnerabilitat i el número de persones derivades des de serveis socials als programes d’ocupació és cada cop més elevat. Altrament, és important reconèixer que una part del treball que s’està generant és en condicions de precariat, la qual cosa no facilita l’autonomia de les persones, ni elimina el requeriment de prestacions públiques o privades per a la cobertura de les seves necessitats bàsiques.

La situació demanda accions d’impacte que millorin les possibilitats reals de crear més ocupació, d’adaptar l’oferta a la demanda i d’abonançar les condicions dels llocs de treball que es puguin crear.

Aquest és el punt de partida que ens fa plantejar-nos unes jornades de treball en què puguem participar tant des dels ens locals com des del tercer sector i, plegats, fer un diagnòstic acurat de situació, establir els reptes a tenir en compte per superar-la, descobrir quines sinergies es poden generar al territori, buscar aliances entre els agents econòmics i socials (administracions, entitats i empreses) que facilitin la inserció de les persones en risc d’exclusió, compartir experiències d’èxit i, per què no, recordar la necessitat d’implicar el teixit empresarial, no tant sols en la creació d’ocupació sinó també en la millora del mercat laboral.

Des de la generositat individual i de les nostres organitzacions, us convidem a participar properament a la jornada que dedicarem a la lluita contra l’atur de les persones en risc d’exclusió social des del món local i el tercer sector social, per compartir reflexions, buscar solucions i impulsar noves accions.

Recommended Posts