AVÍS LEGAL

1. TITULAR DEL WEB I DADES DE CONTACTE

Aquest Avís legal regula l’accés i utilització del servidor web www.acciosocial.org que la federació Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) posa a disposició dels usuaris d’internet interessats en la seva activitat, serveis i continguts. ECAS és una federació formada per un centenar d’entitats socials que treballen de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d’exclusió social (contacte: 93 295 59 46 | ecas@acciosocial.org).

En compliment de l’establert a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE) l’informem que la titularitat d’aquest lloc web pertany a la Entitats Catalanes d’Acció Social, amb domicili a Via Laietana 54 principal, 08003, de Barcelona, amb CIF núm. G63228720. ECAS és una institució inscrita a la Direcció General de Dret i d’entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 469.

2. CONDICIONS D’ÚS DEL WEB

L’accés i navegació per aquest web és gratuït. La utilització del web li atorgarà la condició d’usuari, que implicarà la seva acceptació a les disposicions incloses al present Avís legal en la versió publicada per ECAS en el moment en què vostè visiti el lloc web. Si no està d’acord amb les presents condicions d’ús o decideix no acceptar-les, haurà d’abstenir-se d’accedir al lloc web o utilitzar-lo.

ECAS es reserva el dret d’alterar de forma unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, el disseny, presentació i/o configuració del web, així com tots els seus serveis i/o funcionalitats, per la qual cosa li recomanem que cada vegada que utilitzi el web llegeixi atentament aquest Avís legal.

3. OBLIGACIONS COM A USUARI

Vostè accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l’accés i la utilització del nostre web i tots els seus continguts es du a terme sota la seva exclusiva responsabilitat. En conseqüència, vostè es compromet a fer un ús diligent del mateix i de tots els seus continguts amb total subjecció a la llei, la moral, els bons costums i al present Avís legal i es compromet a mantenir el degut respecte als altres usuaris.

Vostè renuncia expressament a utilitzar qualsevol material, informació, contingut o referència a través del nostre web amb finalitats il·lícites o expressament prohibides en aquest Avís legal, que resultin contràries als drets i interessos d’ECAS, dels seus membres així com de terceres persones o entitats, responent enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir tals obligacions.

D’altra banda, tota la informació que vostè decideixi facilitar-nos a través dels oportuns formularis interactius de recollida de dades, haurà de ser veraç i actualitzada. En aquest sentit, vostè garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que ens comuniqui necessàries per a la subscripció als nostres butlletins o les nostres activitats. Vostè serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi així com dels danys i/o perjudicis que amb les mateixes pogués causar tant a ECAS com a tercers.

L’usuari que incompleixi de manera intencionada o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi a ECAS o a tercers.

4. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS I EXCLUSIÓ DE GARANTIES

Els continguts publicats al nostre web tenen caràcter informatiu i divulgatiu. En aquest sentit, ECAS realitza els seus millors esforços per oferir-li tota la informació de forma precisa i actualitzada. Malgrat l’anterior, ECAS no pot garantir la veracitat i fiabilitat de tots els seus continguts i, en conseqüència, no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’s a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a l’existència d’errors o omissions en les informacions contingudes al web.

L’usuari exonera ECAS de qualsevol responsabilitat derivada de les interrupcions de disponibilitat del web, ja siguin per mal funcionament del servidor, de les infraestructures de comunicació o del software i hardware utilitzats per a la navegació. Per tant, l’usuari exclou a ECAS de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat en el funcionament del web.

ECAS no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions al sistema informàtic, documents electrònics o fitxers de l’usuari o de tercers, declinant tota responsabilitat pels danys informàtics o d’altre tipus que pogués ocasionar a l’usuari visitant en l’accés als continguts del web.

ECAS posa a la disposició dels usuaris enllaços i banners amb la finalitat de facilitar-los la cerca i/o accés a la informació disponible a internet. Aquests poden conduir a altres llocs web gestionats per tercers, sobre els quals ECAS no exerceix cap tipus de control ni assumeix cap deure o compromís de verificar o vigilar els seus continguts.

La incorporació d’un enllaç al web no es pot considerar una recomanació als usuaris perquè procedeixin a la seva utilització, per la qual cosa la decisió d’utilitzar-los serà sempre responsabilitat de l’usuari. En conseqüència, ECAS exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin deure’s als serveis prestats per tercers a través del nostre web.

ECAS es compromet únicament a suprimir del web, al més aviat possible, les informacions, continguts o serveis dels quals tingui notícia que no es corresponen amb la realitat, siguin il·legals, puguin induir a error o causar un dany a l’usuari.

5. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest web, així com la seva presentació, nom de domini, continguts i, especialment, tots els seus dissenys, arxius de text, àudio o vídeo, articles, gràfics, bases de dades, fotografies, logos, icones, codi font, noms comercials, marques, signes distintius, dibuixos industrials i/o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial són titularitat d’ECAS i/o de tercers, els quals han autoritzat degudament la seva inclusió al nostre lloc web, tenint en tot cas ECAS els permisos necessaris per a la seva utilització.

La posada a disposició de l’usuari de les imatges, dibuixos, logos, marques, signes distintius, arxius de qualsevol índole i programari del web titularitat d’ECAS, els seus associats o els seus proveïdors de continguts no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió de cap dret de propietat industrial o intel·lectual a favor de l’usuari, tret que s’indiqui expressament el contrari.

Queda prohibida la distribució, modificació, transformació, cessió, posada a disposició del públic i qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets d’explotació. L’ús no autoritzat dels materials i informació continguda al lloc web poden suposar la violació de la legislació sobre propietat intel·lectual o industrial i d’altres normatives aplicables. ECAS es reserva, en conseqüència, el dret de reclamar judicialment qualsevol infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i industrial.

6. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present Avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol qüestió litigiosa que pogués derivar-se de l’existència, accés, utilització o contingut del present Avís legal, o del nostre web, els interessats se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.