16.07.2018 | Article de Joan Segarra, president de La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, publicat a El Periódico de Catalunya

Proposem un pacte de país perquè la gestió de serveis públics d’atenció a les persones es faci fora de la llei de contractes i amb un model que garanteixi que no es fa negoci amb aquests serveis

El Govern de la Generalitat ha ratificat aquesta setmana el Projecte de llei de contractes de serveis a les persones, un text que va quedar aturat a les portes del Parlament al decaure la passada legislatura i que ara ha de reprendre la seva tramitació. Sens dubte un pas endavant que recull part de les demandes històriques del sector social per a la millora de la contractació pública d’aquests serveis dirigits a la ciutadana, especialment la més vulnerable. Un pas endavant, sí, però no suficient.

Les lògiques de la contractació pública no s’ajusten a les especificitats i necessitats dels serveis d’atenció a les persones. S’ha fet un esforç per minimitzar el pes del preu en la valoració i prioritzar els criteris de qualitat, però des del Tercer Sector insistim que aquests serveis han de quedar majoritàriament al marge de la contractació pública. I no ho diem nosaltres, ho diuen les Directives Europees i la mateixa Llei estatal de Contractes del Sector Públic. De fet, en l’anterior legislatura el Govern català ja va obrir la porta a aquesta modalitat de gestió mitjançant fórmules no contractuals.

Al Tercer Sector Social però, ni una cosa ni l’altra ens sembla suficient. El marc de contractació pública segueix ubicant els serveis d’atenció a les persones dins unes lògiques mercantils i la fórmula no contractual que de moment planteja la Generalitat està oberta a tot tipus d’operadors, tant lucratius com sense afany de lucre. Per tant, no reconeix suficientment el valor d’aportació i la contribució del Tercer Sector a la construcció col·lectiva del sistema de serveis socials.

És per això que des de La Confederació hem elaborat una proposta de regulació d’un nou model de col·laboració entre les administracions i la iniciativa social sense afany de lucre que busca aprofitar totes les oportunitats que ofereix el marc legislatiu vigent i que altres comunitats autònomes, com València i Aragó, ja han desenvolupat amb un ampli consens dels agents socials i econòmics.

Volem el mateix per a Catalunya. Proposem un pacte de país perquè la gestió de serveis públics d’atenció a les persones es faci fora de la llei de contractes, mitjançant una fórmula d’acció concertada i amb el Tercer Sector Social com a aliat estratègic i principal. Un model transparent i exigent per a l’Administració i per a les entitats socials; un model que garanteixi que no es fa negoci amb aquests serveis; un model on és l’Administració qui estableix el preu en base als estàndards de qualitat desitjats i el rigorós compliment de la normativa; un model que garanteixi els drets socials de la ciutadania i la qualitat de l’ocupació del professionals. En definitiva, un model català que esdevingui referent per a altres països.

Tenim una proposta, sí, i la convicció que Catalunya no pot quedar-se enrere en la regulació d’aquest nou model que ha de permetre dignificar i posar a l’alçada de l’educació i la sanitat el sistema de serveis socials i d’atenció a les persones.

Recommended Posts