24.04.2020 | La primera Assemblea General Ordinària d’ECAS el 2020 se celebrarà el proper divendres 8 de maig de 2020 de 10 a 12 hores mitjançant la plataforma online ZOOM.

Ordre del dia:

PRIMERA PART | de 10 a 10.30h

1. Aprovació de l’acta de la darrera reunió

2. Aprovació de nous socis

3. Aprovació, si s’escau, Informe Econòmic a 31.12.2019

4. Aprovació, si s’escau, Projecció Econòmica 2020

SEGONA PART | de 10.30 a 12h

Ø Espai de reflexió estratègica: Situació Covid-19

Es plantejaran qüestions sobre com ens ha afectat el Covid-19 a les nostres entitats i sobre com ECAS ens podria ajudar en el dia després.

Confirmeu la vostra assistència a ecas@acciosocial.org i us facilitarem l’enllaç per poder accedir-hi.

Recommended Posts