27.02.2012 | Les Administracions públiques tenen un deute de més de 12,4 milions d’euros amb les 17 entitats d’ECAS que ens han facilitat dades en aquest sentit. Els endarreriments en el pagament de subvencions, convenis i contractes per prestació de serveis provenen en la seva major part de la Generalitat, que deu 9,7 M€. La resta es reparteix entre Ajuntaments (1,4 M€), Govern central (800.000 €), institucions internacionals (13.000 €) i altres organismes (400.000 €).

Recommended Posts