En resposta a la intervenció del conseller Francesc Xavier Mena a la Comissió d’Empresa i Ocupació ahir al Parlament, en què va citar un article de la presidenta d’ECAS, Teresa Crespo, sobre la Renda Mínima d’Inserció (RMI), la federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social vol posar de manifest la seva oposició a les modificacions del programa que preveuen els pressupostos 2011 del Govern.

L’article Disfuncions de la renda mínima d’inserció (diari Público, 15/06/2011) planteja la necessitat de revisar l’ajuda, tal com va mencionar el conseller, però no considera convenient un enduriment dels requisits per accedir-hi i assenyala que “no ha de ser una simple prestació econòmica, sinó un element facilitador d’un programa d’actuació educativa sustentat en el compromís de l’individu per seguir un itinerari que permeti la millora de les seves competències i el desenvolupament d’una determinada actitud constructiva”.

Les paraules de Teresa Crespo que el conseller Mena va utilitzar per avalar els seus propòsits en relació a la RMI no reflecteixen, per tant, l’esperit del text en el seu conjunt ni la posició d’ECAS sobre la qüestió, que el mateix article deixa molt clar en les seves últimes línies:

“Clarificar qui té dret a rebre específicament aquest ajut i qui n’ha de rebre algun altre, i prestar un veritable suport individual al beneficiari són mesures que contribuirien a evitar que acabin pagant –o deixant de cobrar– justos per pecadors. Una conseqüència que, malauradament, tindrien les modificacions de la llei que ara es plantegen.”

En aquest sentit, ECAS reitera la necessitat d’incrementar la inversió social per contrarestar l’augment de situacions de risc de pobresa i exclusió que està generant la crisi i recorda que, tal com diu l’article, “si no tenim cap alternativa per respondre a les necessitats econòmiques de les persones, hauríem d’establir clarament dues tipologies de beneficiaris i dos processos diferents d’intervenció”. Es tractaria, per tant, d’ampliar i diversificar, i no de reduir i restringir, sense perdre de vista que “el propòsit de l’ajuda és compensar els dèficits de la persona i de l’entorn perquè el treball de seguiment i suport posi en marxa un procés vers l’autonomia personal”.

El diari Público i l’agència Europa Press s’han fet ressò de la rèplica per part d’ECAS.

Nota de premsa 30.06.2011

 

Recommended Posts