• Entitats socials i Generalitat tracen un full de ruta conjunt per al compliment de la sentència del Tribunal Suprem

• La justícia social requereix que les aportacions dels ciutadans s’administrin des de la proximitat i el coneixement de la realitat

23.03.2012 | La federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) ha participat aquest matí en la reunió convocada pel departament de Benestar Social i Família per tractar la qüestió del 0,7% de l’IRPF que els contribuents catalans destinen a finalitats socials i manifesta el seu ple suport a les accions previstes pel Govern. El full de ruta acordat inclou la possibilitat de negociar un acord bilateral exclusiu per Catalunya –donat que la resta de Comunitats Autònomes no comparteixen la reclamació— i la recerca de vies alternatives, com ara una aplicació gradual de la transferència.

Tal com va sentenciar el Tribunal Suprem el passat 16 de desembre en resposta a un recurs presentat per la Generalitat, la gestió, tramitació, resolució i pagament de les subvencions amb càrrec a l’assignació tributària de l’IRPF són competència del Govern autonòmic, que és qui ha de regular el procediment corresponent a tots aquests aspectes.

Les Entitats Catalanes d’Acció Social considerem impròpia la negativa de l’Estat a acatar la sentència, així com les resistències expressades des de diferents posicions centralistes que addueixen manca de garanties per a la bona gestió dels recursos des de les autonomies. La proximitat i el coneixement profund de la realitat social catalana són, precisament, les millors garanties que els recursos serviran per donar una resposta el més adequada possible a les necessitats de la població.

Demanem, per tant, als nostres representants polítics que defensin, tant aquí com a Madrid, els interessos de Catalunya a favor d’una major justícia social. En un moment en què la crisi colpeja durament el nostre país i veiem com creixen dia a dia les demandes d’ajuts i serveis socials, no podem mantenir un sistema de contribució i redistribució inequitatiu i injustificable que resta capacitat d’actuació a les organitzacions que treballem amb els col·lectius més vulnerables.

Nota de premsa en PDF

Recommended Posts