En una reunió celebrada el passat dia 4 de maig amb el Secretari d’Immigració de Catalunya, Oriol Amorós, es van establir nous canals de comunicació i col·laboració regulars per reforçar el paper d’ECAS com a referent de l’acció social en el territori. Per una banda, la federació participarà en la comissió per desenvolupar el reglament de la Llei d’Acollida, sobre la qual organitzarem una conferència per a les entitats associades a càrrec del propi Amorós. En segon lloc, la trobada va servir per revalidar la tasca d’ECAS com a agent vertebrador de les organitzacions que treballen sobre el terreny, i consolidar el seu rol com a enllaç entre l’Administració i els usuaris. El Secretari d’Immigració va apostar per la federació com a plataforma de creació de capital social, fomentant l’associacionisme i la participació arreu del territori, amb un èmfasi especial en aquelles poblacions on la incidència del fenomen migratori és més significatiu. La reunió, a la qual van assistir Teresa Crespo i Jordi Gusi, va servir també per fer un balanç conjunt de les activitats formatives que ECAS va realitzar al llarg del 2009 amb el finançament de la Secretaria que encapçala Amorós.

Recommended Posts