26.04.2013 | ECAS participa activament en la ILP per a una Renda Ciutadana Garantida com a organització col·laboradora en la recollida de signatures. L’horari per signar a la nostra seu (Via Laietana 54, principal; Barcelona) és de 9 a 18 hores. Perquè el Parlament de Catalunya admeti a tràmit el projecte de llei calen un mínim de 50.000 signatures. La quantia de la renda s’ha fixat en 7.967,7 euros anuals (664 euros per dotze pagues) i l’objectiu de la ILP és desenvolupar l’article 24.3 de l’Estatut de Catalunya, segons el qual “les famílies o persones en situació de pobresa tenen dret a acedir a una Renda Garantida Ciutadana que els garanteixi una vida digna”.

 

Recommended Posts